Thứ 6 Ngày 25/12/2020

Triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng năm 2021

Sáng 24/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp (CCTP), phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Sáng 24/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp (CCTP), phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc...

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thông báo kết luận, kết quả kiểm tra, giám sát, rà soát của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, CCTP, PCTN. Quyết liệt chỉ đạo, xử lý những vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Người đứng đầu cấp ủy thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm trong tiếp dân, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo (KNTC). Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững ANTT được bảo đảm. Công tác phòng chống vi phạm, tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật và tinh thần CCTP. Năm 2020, ngành công an điều tra làm rõ 325/350 vụ phạm pháp hình sự (đạt 92,8%); tiếp nhận, giải quyết 456/495 tin báo, tố giác tội phạm. Cơ quan làm án tăng cường phối hợp giải quyết kịp thời các vụ trọng án, án trọng điểm, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp, thanh tra, giải quyết KNTC, quản lý thị trường, hải quan, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng được thực hiện đồng bộ. Năm 2020, toàn ngành thanh tra triển khai 212 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính, chuyên ngành đối với trên 1.500 tổ chức, cá nhân; phát hiện 665 tổ chức, cá nhân có sai phạm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai phạm, đảm bảo ổn định tình hình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, công tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết một số vụ việc liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo có thời điểm, có việc còn chậm. Công tác phối hợp đấu tranh với một số loại tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật còn hạn chế. Việc giải quyết một số vụ việc KNTC, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn để kéo dài. Hiệu quả thực hiện một số giải pháp PCTN còn hạn chế...

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao kết quả các cấp, ngành đạt được trong công tác nội chính, CCTP, PCTN năm 2020. Về nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, CCTP, PCTN năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực nội chính, CCTP, PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên (CBĐV), nhất là người đứng đầu trong công tác PCTN.

Thực hiện nghiêm Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong CBĐV. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN. Phát huy tính chủ động của cơ quan bảo vệ pháp luật trong tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ nội chính, CCTP, PCTN. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tăng cường phối hợp giữa cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự, hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Thực hiện đồng bộ giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cửđại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và Tết nguyên đán Tân Sửu. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt quy định của Đảng, Nhà nước và của BTV Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, giải quyết dứt điểm KNTC ngay khi mới phát sinh; xử lý nghiêm các địa phương, đơn vị đùn đẩy, né tránh để đơn thư kéo dài, coi đây là một trong những tiêu chí để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Phát huy vai trò của MTTQ, tổ chức chính trị xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, phản ánh những biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Chú trọng đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác nội chính, tư pháp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh nắm chắc tình hình tham mưu với BTV Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác nội chính, CCTP, PCTN, nhất là những vấn đề đột xuất, nổi cộm, bức xúc, phức tạp, vụ việc kéo dài mà dư luận quan tâm.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác