Thứ 2 Ngày 21/12/2020

Ban Dân vận thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Ngày 16/12/2020, Ban Dân vận thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đ/c Phạm Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đ/c Phạm Chí Thống - Phó Bí thư TT thành ủy, các đ/c Phó Bí thư đảng ủy các phường xã trên địa bàn thành phố

Ngày 16/12/2020, Ban Dân vận thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đ/c Phạm Thị Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đ/c Phạm Chí Thống - Phó Bí thư TT thành ủy, các đ/c Phó Bí thư đảng ủy các phường xã trên địa bàn thành phố.

Năm 2020, công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Dân vận Thành ủy và khối dân vận các phường, xã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy địa phương về công tác dân vận; triển khai thực hiện chủ đề năm "Dân vận khéo" 2020 đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các đại biểu dự hội nghị

Trong năm, Ban Dân vận thành ủy đã tham mưu giúp  BTV Thành ủy ban hành 45 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận. Chỉ đạo các đơn vị phường, xã sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ". Công tác dân vận chính quyền được tăng cường, đổi mới. Việc tăng cường đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được giải quyết kịp thời.  Ban Dân vận thành ủy thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền, BCĐ công tác tôn giáo thành phố đã ban hành 22 văn bản về: Xây dựng phong trào trong các tôn giáo, tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng các cơ sở và các hoạt động tôn giáo...MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Năm 2021, Ban Dân vận thành ủy tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tham mưu Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo thành phố chủ động nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang; đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường đối thoại, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc của nhân dân từ cơ sở. Tiếp tục tham mưu kiện toàn, củng cố bộ máy cán bộ dân vận; chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả.

Đ/c Phạm Chí Thống - Phó Bí thư TT thành ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đ/c Phạm Chí Thống - Phó Bí thư TT thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban Dân Vận thành ủy đạt được trong năm 2020. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Dân vận thành ủy cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Đại hội đại biểu Hội LHPN thành phố và cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" tại các phường,xã. Quản lý hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn./.

Thành uỷ Phủ lý

 

Các tin khác