Thứ 3 Ngày 08/12/2020

Khai mạc Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII

Sáng nay (7/12), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Sáng nay (7/12), tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội - Đoàn ĐBQH tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh có khối lượng công việc khá lớn, thông qua và quyết nghị nhiều nội dung mới, quan trọng. Vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp, Chủ tọa kỳ họp đề nghị các thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hữu quan, tham gia đầy đủ các phiên họp toàn thể tại Hội trường, nhất là phiên chất vấn để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Việc trả lời phải được chuẩn bị kỹ, đi thẳng vào vấn đề cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến; các giải pháp khắc phục đưa ra cần rõ ràng, có lộ trình thực hiện để đại biểu, cử tri giám sát. Đồng chí cũng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ngay sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cụ thể hoá vào điều kiện thực tế của tỉnh với quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng gắn với thực hiện có hiệu quả việc phòng chống dịch Covid-19 và đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 7,2% là một trong số ít tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp duy trì tăng trưởng; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, trong đó đã thu hút được một số dự án lớn có cam kết đóng góp nhiều cho số thu ngân sách của tỉnh khi đi vào hoạt động. Văn hoá - xã hội đạt kết quả tích cực; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, nhất là việc triển khai hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. 

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn những khó khăn, hạn chế đó là: Nhiều chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra, mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ các năm như: kim ngạch xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ...Tiến độ đầu tư của một số doanh nghiệp chậm, hiệu quả hoạt động thấp; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ. GPMB, thi công nhiều dự án nhất là một số dự án trọng điểm của tỉnh còn khó khăn. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế như: tiến độ cấp GCNQSD đất nông nghiệp sau dồn đổi còn chậm; việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri nhất là về đất đai, ô nhiễm môi trường, chất lượng nước sinh hoạt, trật tự an toàn giao thông, quản lý khai thác khoáng sản... chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn kéo dài…

Các đại biểu dự kỳ họp.

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển văn hóa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong phiên khai mạc buổi sáng, kỳ họp cũng đã nghe, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về: kết quả hoạt động năm 2020, chương trình, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri (các ý kiến kiến nghị tại kỳ họp thứ mười sáu và các ý kiến kiến nghị khác trước thời điểm tiếp xúc cử tri kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh). Nghe thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVIII và các báo cáo của UBND tỉnh về: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Hà Nam; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND tỉnh, khóa XVIII (bao gồm kết quả giải quyết: Các ý kiến, KNCT tại kỳ họp thứ 16;  các ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ  mười sáu đến trước TXCT kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 và các ý kiến KNCT các kỳ họp trước chưa giải quyết xong).

Toàn cảnh phiên khai mạc.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích mà các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu đạt được trong năm 2020. Đồng chí gợi ý một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 cũng như những tồn tại hạn chế cần khắc phục và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 để các vị đại biểu có thêm cơ sở thảo luận, quyết nghị tại kỳ họp.

Về nội dung các tờ trình tại kỳ họp đã được Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo tiếp thu, thẩm định nội dung để trình HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, quyết nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Nội dung kỳ họp cuối năm rất nhiều và quan trọng, vì vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tập trung trí tuệ nghiên cứu và nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tập trung vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân đang quan tâm; những vấn đề lớn, vấn đề khó để bàn các giải pháp tạo bước đột phá về phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tin tưởng vào sự tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng với sự chuẩn bị nội dung chu đáo và thẩm định chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng tình cảm, sự mong đợi của cử tri và nhân dân địa phương.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, kỳ họp đã nghe các tờ trình về việc ban hành nghị quyết. 

Theo chương trình, chiều nay, kỳ họp 18 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục nghe các tờ trình ban hành nghị quyết; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận Tổ./.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác