Thứ 5 Ngày 03/12/2020

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 3/12, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Sáng 3/12, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội nghị được truyền hình trực tiếp đến cán bộ, đảng viên (CBĐV) trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ trì, trực tiếp quán triệt nghị quyết tại điểm cầu Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị- xã hội tỉnh cùng 47 nghìn CBĐV dự hội nghị tại 356 điểm cầu truyền hình trực tiếp trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để nghị quyết đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống, BTV Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện với mục đích, yêu cầu: làm cho CBĐV hiểu sâu, nhớ lâu và chủ động liên hệ tinh thần, nội dung nghị quyết với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện.

Sau khi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết phải tạo chuyển biến rõ nét về tư duy, tầm nhìn chiến lược, giúp đội ngũ CBĐV, nhất là đội ngũ cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Việc học tập quán triệt, triển khai nghị quyết phải làm rõ được một số nội dung: vị thế của tỉnh Hà Nam; những cơ hội, khó khăn, thách thức; những tiềm năng, lợi thế riêng có; mục tiêu, khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nam và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện thực hóa khát vọng đó.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Mỗi CBĐV nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, gương mẫu, chấp hành đúng thời gian, tập trung theo dõi, tích cực ghi chép nắm bắt đầy đủ, sâu sắc tinh thần, nội dung của nghị quyết, nhất là những nội dung mới; khát vọng và những khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cùng đó, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, phát huy tinh thần chủ động nêu vấn đề, nhất là những vấn đề mới cần thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Với những CBĐV chưa dự học tập lần này cấp ủy chủ động bố trí học tập theo hình thức phù hợp với tinh thần tất cả CBĐV phải được học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh: Cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; gắn kết việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình.

Sau hội nghị quán triệt, mỗi CBĐV cần thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những nội dung trọng tâm, nội dung mới của nghị quyết; chú trọng đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cá nhân. Đồng thời, tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả đến các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện nghị quyết.

Cấp ủy các cấp cũng cần coi trọng kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, tiến hành sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, xử lý những vấn đề mới phát sinh bảo đảm tổ chức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi CBĐV, nhất là bí thư cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, chủ động tổ chức, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện để nghị quyết sớm đi vào thực tế đời sống. 

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp theo chương trình hội nghị đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; công tác quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch cá nhân.

Theo đó yêu cầu: Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của nghị quyết đến toàn thể CBĐV, hội viên, nhân dân. Các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghị quyết thông qua hoạt động báo chí, văn hóa, nghệ thuật bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.

Sau hội nghị cấp tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ở cấp mình một cách đồng bộ, chặt chẽ đảm bảo việc nghiên cứu, học tập, thảo luận, viết thu hoạch nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện về BTV Tỉnh ủy trước ngày 10/12/2020.

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và hướng dẫn thảo luận, viết thu hoạch cá nhân. 

Buổi chiều, CBĐV tại các chi, đảng bộ trong toàn tỉnh tổ chức thảo luận Chương trình hành động thực hiện nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân tại địa phương, đơn vị.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác