Thứ 4 Ngày 04/11/2020

Thanh Liêm: Giao ban công tác tháng 10 theo hình thức trực tuyến.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020. Theo hình thức trực tuyến tới 16/16 xã, thị trấn trong huyện.

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thanh Liêm tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 10/2020, nhiệm vụ  trọng tâm tháng 11/2020. Theo hình thức trực tuyến tới 16/16 xã, thị trấn trong huyện.

Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, TUV, Bí thư huyện uỷ phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu huyện Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, TUV, Bí thư HU, đồng chí Trần Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Trong tháng 10, huyện ủy đã ban hành 3 thông tri, chỉ thị, 4 quy định và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 36 đảng viên mới, trong tháng kết nạp 9 quần chúng ưu tú vào đảng. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị hoạt động đạt hiệu quả. Trong phát triển KT - XH chỉ đạo các địa phương hoàn thành thu hoạch lúa mùa, triển khai trồng cây vụ đông và tiêm vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, thu ngân sách đạt khá, một số chỉ tiêu đạt cao như: thu thuế thu nhập cá nhân, thu khác ngân sách… Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo giải quyết có hiệu quả, an sinh xã hội thực hiện tốt, huyện ủy đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các địa phương, đơn vị ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt. Công tác quốc phòng địa phương và an ninh chính trị được duy trì.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tháng 11, Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 02 của BTV huyện ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan đơn vị của huyện và cơ sở. Tổ chức hội thảo lần 1 lịch sử đảng bộ huyện giai đoạn 1930-2020; Chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2020./.

                                                                             Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác