Thứ 7 Ngày 17/10/2020

Kim Bảng tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố

Ngày 16 và 17/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có 188 học viên là phó bí thư thường trực đảng ủy xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện

Ngày 16 và 17/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Bảng tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở. Tham dự lớp tập huấn có 188 học viên là phó bí thư thường trực đảng ủy xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 2 ngày, các học viên tham dự tập huấn được truyền đạt các chuyên đề về: Mảnh đất và con người Hà Nam; Chức năng, nhiệm vụ của bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy; Sinh hoạt chi bộ và một số vấn đề về chi bộ, về công tác đảng viên; Công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở thôn, tổ dân phố; Một số vấn đề về phong trào “Dân vận khéo”; Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo hoạt động của Ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn, ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của cấp ủy chi bộ; Công tác thi đua, khen thưởng, trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đủ tiêu chuẩn; Công tác quản lý, rèn luyện đảng viên. Cùng đó, các học viên còn được truyền đạt chuyên đề về: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác với các thế lực thù địch, công tác nắm tình hình dư luận xã hội và một số vấn đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc đăng ký học tâp, làm theo gương Bác, xây dựng các mô hình điểm theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

 Lớp tập huấn nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, giúp đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố nắm vững những nội dung cơ bản nhất của công tác xây dựng Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Đảng; về vị trí, tầm quan trọng, nội dung và phương thức tiến hành công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật và công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nâng cao năng lực, trình độ, khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn của đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác