Thứ 4 Ngày 07/10/2020

Thanh Liêm: Tập huấn công tác dân vận năm 2020.

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Thành -Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị

Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2020. Đồng chí Trần Xuân Thành - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian ½ ngày hơn 100 đồng chí là lãnh đạo cơ quan, đoàn thể huyện, các đồng chí phó BT TT Đảng ủy, lãnh đạo UBND, chủ tịch UBMTTQ, cán bộ tư pháp, công chức văn phòng thống kê các xã, thị trấn trong huyện được truyền đạt 2 chuyên đề chính gồm: Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020, trong đó tập trung chủ yếu hướng dẫn xây dựng nội dung, tên gọi và các bước tiến hành xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và các bước, quy trình xây dựng thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; chuyên đề 2 về công tác dân vận của chính quyền và các cơ quan nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 16, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với tình hình nhiệm vụ của địa phương. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đối với công tác vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay./.

Huyện ủy Thanh Liêm

Các tin khác