Thứ 4 Ngày 30/09/2020

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng: Giao ban công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020

Sáng ngày 25/9/2020, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020. Đại biểu UBKT Tỉnh ủy có đồng chí Trần Kim Thanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ III cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III. Thay mặt Thường trực Huyện ủy đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị dự; đồng chí Hoàng Xuân Hòa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị

Sáng ngày 25/9/2020, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020. Đại biểu UBKT Tỉnh ủy có đồng chí Trần Kim Thanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ III cơ quan UBKT Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III. Thay mặt Thường trực Huyện ủy đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị dự; đồng chí Hoàng Xuân Hòa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao; đã phối hợp với các Ban Đảng tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt công tác nhân sự đại hội và tham mưu tổ chức thành công Đại hội đảng bộ huyện lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đảm bảo đúng quy trình. Trong 9 tháng, đã tham mưu cấp ủy kiểm tra 22 lượt tổ chức đảng (TCĐ) và 08 đảng viên; giám sát 04 (TCĐ) và 08 đảng viên trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác an ninh trật tự, quân sự địa phương năm 2019, 2020; công tác lưu trữ hồ sơ đại hội, việc xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp. UBKT Huyện ủy kiểm tra 06 TCĐ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 03 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; 03 TCĐ về việc lập dự toán chi hoạt động công tác đảng và việc thu nộp, sử dụng đảng phí với 843 đảng viên; giám sát chuyên đề 03 tổ chức đảng và 08 đảng viên trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả các TCĐ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; một số chi bộ thu nộp đảng phí chưa đúng, chưa đủ đã yêu cầu các đơn vị tiến hành truy thu theo quy định; giải quyết tố cáo với 01 đảng viên. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 28 TCĐ và 05 đảng viên; giám sát 21 TCĐ và 10 đảng viên về thực hiện các chương trình, chỉ thị, quy định, nghị quyết của đảng; thi hành kỷ luật 16 đồng chí (khiển trách: 15 đồng chí (01 đồng chí vi phạm công tác giải phóng mặt bằng, 14 đồng chí vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); cảnh cáo 01 đồng chí vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình - sinh con thứ 4); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 16TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát 23 TCĐ và 03 đảng viên về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và Nhà nước; giải quyết tố cáo với 03 đảng viên; kiểm tra 26 TCĐ và 480 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đảng phí… Nhìn chung các TCĐ và đảng viên được kiểm tra thực hiện tốt chế độ quy định.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu; đồng chí Hoàng Xuân Hòa - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy yêu cầu ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở rà soát, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng trong năm 2020 trước 15/11/2020, đôn đốc giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường kiểm tra TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đảm bảo đúng quy định; xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc những trường hợp đảng viên, TCĐ vi phạm kỷ luật đảng tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

Huyện ủy Kim bảng

Các tin khác