Thứ 7 Ngày 11/07/2020

Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

Chiều 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chiều 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm, cơ quan tuyên giáo các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, thực hiện toàn diện nhiệm vụ công tác tuyên giáo. Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, chất lượng.

Cùng với tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các phong trào thi đua, công tác phòng chống dịch bệnh…hệ thống tuyên giáo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đại hội đảng cấp cơ sở, trên cơ sở; tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; những mô hình, điển hình tiên tiến về học tập, làm theo gương Bác.

Cơ quan tuyên giáo các cấp cũng thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời nắm bắt dư luận, những vấn đề phát sinh tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Công tác khoa giáo, lý luận chính trị, biên soạn lịch sử địa phương đạt kết quả tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã mở 12 lớp học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 696 học viên.

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm được xác định: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; tuyên truyền sự kiện chính trị, văn hóa lớn, nhất là đại hội đảng bộ cấp huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nắm bắt, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình dư luận xã hội, vấn đề nổi cộm, bức xúc; duy trì hiệu quả hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, chủ trương, chính sách lớn của tỉnh… 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu: Hệ thống tuyên giáo trong tỉnh tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Tập trung tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; kết quả đại hội cấp cơ sở, trên cơ sở; các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, đồng thời triển khai hiệu quả hơn việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thực chất.

Tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức của công tác tuyên giáo theo hướng thiết thực. Các cơ quan trong khối cần triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; tham mưu cho cấp ủy củng cố tổ chức, đội ngũ tuyên giáo, báo cáo viên, cộng tác viên để đảm bảo triển khai kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ… 

Tập thể, cá nhân được khen thưởng trong sáng tác quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018-2020.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng".

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã công bố đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam lần thứ XI; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong: sáng tác, quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018- 2020; cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2025- 2020.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác