Thứ 3 Ngày 24/03/2020

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Tiểu ban văn kiện

Sáng 20/3, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đã có buổi làm việc với thành viên Tiểu ban văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng (XDĐ), MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội và các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề phần công tác XDĐ.

Sáng 20/3, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện đã có buổi làm việc với thành viên Tiểu ban văn kiện phụ trách phần công tác xây dựng Đảng (XDĐ), MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội và các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo chuyên đề phần công tác XDĐ.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện; lãnh đạo các ban XDĐ; các thành viên Tiểu ban văn kiện; thành viên tổ biên tập, tổ giúp việc của Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình, thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị (lần 2) và tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ hơn về: nội dung, số liệu, đánh giá kết quả, các chỉ tiêu cụ thể trong lĩnh vực XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020; làm rõ hơn về hạn chế, khuyết điểm, nội dung đánh giá tổng quát, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đặc biệt là tập trung nêu ý kiến tham mưu về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội nhiệm kỳ tới để hoàn thiện hơn báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; nghiên cứu, cho ý kiến về tình hình công tác tổ chức bộ máy và cán bộ trước, sau khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII), công tác tư tưởng, nội chính, dân vận, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể…; cân nhắc cho ý kiến về việc xây dựng nghị quyết chuyên đề trong lĩnh vực XDĐ nhiệm kỳ tới… Cùng đó, tập trung đi sâu phân tích, tham mưu làm rõ dự thảo các báo cáo chuyên đề, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong xây dựng, hoàn chỉnh các báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực XDĐ.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo các ban XDĐ, thành viên Tiểu ban Văn kiện, thành viên Tổ biên tập, tổ giúp việc của Tổ biên tập của Tiểu ban văn kiện chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện hơn nữa dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong đó có phần công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Đặc biệt, phải đề xuất sát thực những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong công tác XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Đối với các báo cáo thực hiện các nghị quyết chuyên đề nhiệm kỳ 2015-2020 các đơn vị được giao phải chủ động nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện số liệu đảm bảo chính xác, đánh giá sâu, gọn các nội dung; phần phương hướng phải gắn với chương trình hành động của báo cáo chính trị. Đối với các nội dung gắn với chương trình hành động phải đánh giá chính xác và chủ động đề xuất giải pháp thực hiện cho nhiệm kỳ tới… đồng thời dự kiến phân công sớm tham luận về lĩnh vực XDĐ, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đảm bảo chất lượng.  

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban văn kiện phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đề nghị lãnh đạo các ban XDĐ, thành viên Tiểu ban văn kiện, tổ biên tập, tổ giúp việc của Tiểu ban văn kiện phải phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần hoàn thành sớm Dự thảo Báo cáo chính trị và các báo cáo chuyên đề tiếp tục xin ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương… để sớm hoàn chỉnh với chất lượng tốt nhất phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguồn Báo Hà nam

Các tin khác