Thứ 2 Ngày 13/01/2020

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 1

Sáng ngày 10/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2020. Đồng chí, Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Sáng ngày 10/1, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2020. Đồng chí, Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả hoạt động tháng 12/2019, trọng tâm là công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 11, 12 HĐND tỉnh khóa XVIII; triển khai chương trình công tác tháng 01/2020; kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh năm 2019, chương trình phối hợp năm 2020. 

Theo đó, trong tháng 12/2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 11, 12 HĐND tỉnh khóa XVIII. Công tác điều hành kỳ họp linh hoạt, khoa học phù hợp với diễn biến tại kỳ họp, phát huy được trí tuệ tập thể, tạo được không khí dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm. Hoạt động thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, các vấn đề có phạm vi ảnh hưởng rộng đến nhiều người, các hoạt động diễn ra sôi nổi đúng quy định của pháp luật. Nội dung trả lời chất vấn cơ bản đã làm rõ những vấn đề mà các đại biểu và cử tri quan tâm. Thông qua hoạt động trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn tại kỳ họp đã chuyển tải đến cử tri và nhân dân những thông tin cần thiết về tình hình, kết quả, hướng giải quyết trong thời gian tới...

Về kết quả thực hiện quy chế phối hợp, năm 2019, Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã cơ bản thực hiện tốt, khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp năm 2018. Hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng lên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cơ quan. 

Trong công tác phối hợp có sự chủ động, linh hoạt, phù hợp với nhiệm vụ trong từng thời gian. Công tác tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân. Chế độ thông tin báo cáo, chất lượng văn bản được nâng lên; công tác giám sát ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. 

Sự điều hành hoạt động của Thường trực HĐND, UBND tỉnh ngày càng đổi mới, sát với thực tiễn mang lại sự chuyển biến rõ nét; tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, ý kiến kiến nghị của cử tri được tổng hợp phản ánh kịp thời đến chính quyền và được UBND, các cơ quan, đơn vị tích cực giải quyết trả lời, được cử tri, nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo tổng hợp tình hình nhân dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri; tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh tháng 12/2019.

Triển khai nhiệm vụ tháng 1/2020, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác 3 bên, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; thực hiện tốt công tác giám sát theo chương trình đã đề ra; đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật trên địa bàn; giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp năm 2020 giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; tập trung khắc phục những hạn chế năm 2019. Trong phối hợp, cần hết sức quan tâm việc khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh, tham mưu, đề xuất giải quyết những vấn đề còn vướng về cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền, chức năng để HĐND đưa vào chương trình họp, xem xét, quyết định, tạo điều kiện về cơ sở pháp lý để triển khai có hiệu quả nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, góp phần ổn định tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. 

Cùng đó tích cực phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị bức xúc, tồn đọng, kéo dài. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi cũng đề nghị các cơ quan có liên quan, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tập trung tổ chức đón Tết cho nhân dân đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác