Thứ 6 Ngày 10/01/2020

Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 9/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận (CTDV) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiều 9/1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận (CTDV) năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, CTDV được cả hệ thống chính trị phối hợp thực hiện có hiệu quả. Ban dân vận cấp ủy, khối dân vận cơ sở tích cực tham mưu cho cấp ủy thực hiện đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo CTDV. Tăng cường nắm tình hình dư luận, đời sống nhân dân, tình hình tôn giáo, nhất là những vấn đề nổi cộm, dễ gây bức xúc, khiếu kiện, kịp thời phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. 

Chính quyền các cấp triển khai có hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”, tăng cường đối thoại, giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ. Phong trào “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước với nhiều mô hình, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin, động viên nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Năm 2020 được xác định là “Năm dân vận khéo”, ban dân vận cấp ủy và khối dân vận cơ sở xác định: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả CTDV của cả hệ thống chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về CTDV và nội dung “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

MTTQ, các đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng cấp ủy, chính quyền vững mạnh. Đồng thời, đẩy mạnh PTTĐ yêu nước, trọng tâm là PTTĐ "Dân vận khéo"; tăng cường đổi mới, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chuyên đề học tập, làm theo Bác năm 2020.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong CTDV năm 2019. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phạm Sỹ Lợi đề nghị hệ thống dân vận trong tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về CTDV, trọng tâm là Quyết định 290 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành quy chế CTDV của hệ thống chính trị, Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về  “tăng cường và đổi mới sự lãnh đao của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề CTDV năm 2020 theo hướng có trọng tâm trọng điểm, tránh hình thức; nắm chắc tình hình, địa bàn, nhất là vào thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, tập hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Phản ánh, tham mưu đầy đủ, kịp thời, chính xác giúp cấp ủy lãnh đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân và tổ chức tôn giáo. Tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo hướng thực chất, đi vào vấn đề cụ thể, tránh hình thức. Cùng đó, tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh CTDV của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh thực hiện nội dung CTDV của chính quyền, phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu trong thực hiện CTDV.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác