Thứ 6 Ngày 03/01/2020

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Chiều 2/1, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chiều 2/1, Ban Tổ chức (BTC) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, BTC cấp ủy các cấp trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, kịp thời; tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), quản lý, phát triển đảng viên. 

Công tác phối hợp trong nội bộ và giữa ngành tổ chức xây dựng Đảng với các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, BTC cấp ủy các cấp đã tích cực tham mưu, triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng đó, tham mưu thực hiện tốt việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; rà soát, giới thiệu, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ… các cấp đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

Năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh xác định: tập trung tham mưu, hướng dẫn thực hiện thật tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, nắm tình hình, kịp thời báo cáo về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; nhất là công tác nhân sự cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ mới; tham mưu thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức Trung ương và các quy định liên quan; tiếp tục tham mưu, hướng dẫn, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đạt được năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng, do vậy ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần khắc phục hạn chế, tiếp tục chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động, kịp thời hơn nữa trong tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiên các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng các cấp. Mặt khác, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng ngành tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 đã được biểu dương khen thưởng.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác