Thứ 5 Ngày 26/12/2019

BTV Tỉnh ủy thảo luận, đánh giá kết quả công tác năm 2019

Sáng 26/12, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận đánh giá kết quả năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác, Chương trình Kiểm tra giám sát (KTGS) năm 2020 của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận đánh giá kết quả năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; cho ý kiến vào dự thảo Chương trình công tác, Chương trình Kiểm tra giám sát (KTGS) năm 2020 của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương. 

Năm 2019, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai nghiêm túc, kịp thời, cụ thể hóa Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ theo lộ trình, chương trình hành động của Tỉnh ủy đã đề ra; chỉ đạo tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng sát thực, phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Cùng đó, công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng. Số lượng, chất lượng các cuộc KTGS ngày càng nâng lên.

Từ sự đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy trong thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng (XDĐ) đã tạo tiền đề để tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/28 chỉ tiêu KT-XH đề ra. Kinh tế tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 9.500 tỷ đồng (vượt KH), thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Ngành nông nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch ứng dụng công nghệ cao. Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. 100% các xã, 6/6 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành các tiêu chí huyện NTM. Hạ tầng kinh tế- xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Mạng lưới giao thông phát triển tạo liên kết vùng, liên kết các loại hình vận tải. Chương trình phát triển đô thị đạt kết quả tích cực. Văn hóa- xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn trên địa bàn, đặc biệt là Đại lễ Phật đản Vesak Liên Hiệp quốc tại chùa Tam Chúc, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và con người Hà Nam với bạn bè trong nước và quốc tế. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực, đời sống nhân dân được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác XDĐ, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; nêu những thuận lợi, khó khăn, đánh giá nguyên nhân tồn tại, hạn chế, những chỉ tiêu chưa hoàn thành… Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020. 

Đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tổng hợp ý kiến các đại biểu, phát kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Năm 2020 từng đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ được phân công, đánh giá nghiêm túc những tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt công tác XDĐ, phát triển KT-XH năm 2020. Cùng đó, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết… của Đảng, của BTV Tỉnh ủy, của cấp ủy cấp trên. 

Căn cứ tình hình địa phương có sự vận dụng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận… đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng chủ trương. Mặt khác, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị BTV Tỉnh ủy tiếp tục coi trọng và thực hiện tốt các cuộc KTGS đã đề ra;  tập trung KTGS các vấn đề theo định hướng của Trung ương, trong đó trước tiên tập trung KTGS các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp; tập trung KTGS các kết luận của BTV Tỉnh ủy, vấn đề dư luận quan tâm như: quản lý khai thác khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường, sử dụng đất đai…. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình công tác của BTV Tỉnh ủy năm 2020.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác