Thứ 5 Ngày 19/12/2019

Khối thi đua các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Chiều 18/12, Khối thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Chiều 18/12, Khối thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2020. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2019, Khối thi đua các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đã đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và nội dung thi đua của khối cũng như 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Hội đồng TĐKT tỉnh. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đơn vị trong khối tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ phát sinh; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tham gia phong trào thi đua và hoạt động văn hóa, thể thao do các đơn vị trong khối tổ chức, phát động. Công tác TĐKT được các đơn vị quan tâm, thực hiện có nề nếp đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời động viên, khích lệ CBCCVC nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về nhiệm vụ công tác TĐKT năm 2020, các ban xây dựng đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy xác định: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, minh bạch. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, trọng tâm là phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục cải cách lề lối làm việc, phương pháp công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc 10 nhiệm vụ trọng tâm và nội dung đăng ký thi đua với Hội đồng TĐKT tỉnh năm 2020. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các thành viên trong khối tích cực, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn cơ sở, tham mưu với Thường trực, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; chỉ đạo tổ chức thành công ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Phát động mỗi đơn vị trong khối có 1 công trình, phần việc chào mừng ĐHĐ các cấp. Quan tâm lựa chọn cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có phầm chất chính trị, năng lực tham mưu, khả năng vận động quần chúng tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả Khối thi đua các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy đạt được, nhất là việc khắc phục hiệu quả một số bất cập, tồn tại của những năm trước, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí đề nghị các ban xây dựng Đảng và cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tham mưu giúp Thường trực, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua chung của Khối.

Tại hội nghị, các đơn vị đã bình xét, suy tôn Ban Dân vận Tỉnh ủy dẫn đầu khối, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; 3 đơn vị (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh) đề nghị nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác