Thứ 6 Ngày 13/12/2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Sở NN&PTNT về thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020

Sáng ngày 12/12, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 12/12, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Sở NN&PTNT về thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc với Sở NN & PTNT.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, mặc dù còn nhiều khó khăn, song năm 2019, sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 7.916,9 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2018. Tổng sản lượng lương thực đạt 422.167,9 tấn, vượt 1,5% kế hoạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 87.550 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh ước đạt 94,8%, đạt 100% kế hoạch. 

Các chương trình, đề án tiếp tục được triển khai đồng bộ, góp phần đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, phát triển đàn bò sữa, bò thịt, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên đất lúa, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, tỉnh có 4/6 huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Dự kiến, đến hết năm 2019 có từ 2-3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. 

Lãnh đạo Sở NN & PTNT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Giai đoạn 2016-2019, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách, các chương trình, đề án nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, hướng trọng tâm vào tập trung ruộng đất, thu hút đầu tư, xây dựng liên kết sản xuất; từng bước công nghiệp hóa nông nghiệp, thay đổi phương thức sản xuất của nông dân, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị trên một đơn vị diện tích. 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, chỉ tiêu tăng trưởng sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 đã được BCH Đảng bộ tỉnh chấp thuận điều chỉnh từ 4% xuống còn 2,2%/năm. Trước những diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch bệnh gia súc, gia cầm nên dự kiến giai đoạn 2016-2020,  ngành nông nghiệp đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu đề ra. 2 chỉ tiêu không đạt, gồm tốc độ tăng trưởng nông nghiệp (đạt 1,5%/năm) và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích (đạt 136 triệu đồng/ha, chỉ tiêu 250 triệu đồng/ha)

Bên cạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các mục tiêu cũng được Sở NN&PTNT chỉ rõ: Công tác tích tụ ruộng đất, xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp còn thấp, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu, việc nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới  còn chậm, phát triển đàn bò thịt, bò sữa chưa đạt kế hoạch.

Với tinh thần đánh giá thẳng thắn những kết quả đạt được, chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu lên một số vấn đề: Việc tái đàn lợn ở tỉnh đang theo hướng tự phát, việc phát triển này có đảm bảo an toàn hay không? Ngành nông nghiệp đã có giải pháp  nào để chuyển dịch cơ cấu vật nuôi? Với chăn nuôi bò sữa, cần nghiên cứu kỹ yếu tố về mặt lợi thế để có định hướng phát triển phù hợp. Chăn nuôi bò sinh sản tập trung rất tốt, song vẫn phải tính đến giải pháp lâu dài. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã có mô hình, nhưng tại sao chững lại, nguyên nhân từ đâu?. Chỉ tiêu nước sạch phải tính đến tính thực chất. Làm thế nào để gắn phát triển nông nghiệp xanh với du lịch?. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã phân tích, báo cáo những vấn đề mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở. Đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề đặt ra đối với phát triển nông nghiệp hiện nay, trong đó có việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi, tích tụ đất đai, nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn... 

Đại diện một số sở, ngành đã đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường; một số vấn đề liên quan đến cơ chế phối hợp giữa các ngành với ngành nông nghiệp; việc bố trí tài chính đầu tư cho nông nghiệp; khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành nông nghiệp đã đạt được. Năm 2019 dịch bệnh gia súc gia cầm gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp, nhưng ngành vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách kịp thời, thúc đẩy phát triển sản xuất,  góp phần quan trọng vào việc hoàn thành 6/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.  

Đối với 2 chỉ tiêu chưa đạt cần xem xét và tính toán kỹ lưỡng, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng nông nghiệp để làm cơ sở cho tính toán chỉ tiêu tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới. Đối với một số lĩnh vực, như: phát triển chăn nuôi bò sữa, thu hút đầu tư, đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nước sạch nông thôn… còn nhiều khó khăn, ngành cũng phải có giải pháp kịp thời, cho dù đầu tư cho nông nghiệp chưa thể mang lại kết quả ngay được. 

Chỉ còn 10 tháng nữa kết thúc nhiệm kỳ 2016-2020, Sở NN&PTNT cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tham mưu, chuẩn bị  xây dựng kế hoạch cho nhiệm kỳ tới với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật,  đánh giá đúng lợi thế, với các lĩnh vực không có lợi thế phát triển phải tính giải pháp khác. Đối với trồng trọt, nên hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm, sản xuất tập trung. Phát triển chăn nuôi phải tính đến hiệu quả và đảm bảo về môi trường. Bên cạnh đó, vấn đề phòng chống thiên tai cũng phải được quan tâm hơn để giảm thiệt hại cho sản xuất và ổn định đời sống người dân. Với các chương trình mục tiêu, có kế hoạch cụ thể, phù hợp để tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ trung ương… 

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác