Thứ 6 Ngày 29/11/2019

UBND tỉnh thảo luận các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm

Sáng 13/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

Sáng 13/11, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự kiến kế hoạch năm 2020. Theo đó, ước thực hiện một số chỉ tiêu năm 2019: Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 11,5% so với năm 2018 (vượt so với kế hoạch); GDP bình quân đầu người cả năm đạt 60,9 triệu đồng, tăng 8% so với năm 2018; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,7% so với năm 2018; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,3%; Thu cân đối ngân sách nhà nước cả năm đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2018 và vượt 16% so với dự toán Trung ương giao.  Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,9%; Công nghiệp – xây dựng 63,3%; Dịch vụ 27,8%.

Đối với ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất; Thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 – 2020; Triển khai kế hoạch thành lập mới HTX ít thành viên thuộc lĩnh vực nông nghiệp năm 2019; Chăn nuôi gia cầm được duy trì song chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả lợn Châu Phi; Chương trình xây dựng NTM được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả, thiết thực.

Đối với lĩnh vực sản xuất CN – TTCN, thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm. Từ đầu năm đến nay, tổng nguồn vốn cấp mới và điều chỉnh 653 triệu USD và hơn 9.169 tỷ đồng, trong đó đã thu hút được 85 dự án đầu tư, với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 578 triệu USD và hơn 6.362 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm thực hiện tốt, an sinh xã hội bảo đảm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp.

Tại hội nghị, đại diện các ngành chức năng đã phân tích, chỉ rõ những khó khăn, tồn tại trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, như: Chăn nuôi gặp khó khăn do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sữa và bò sinh sản, bò thịt năm 2019 còn chậm; Tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; Các dịch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; Một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ; Giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công lớn có sức lan tỏa còn chậm; Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đã có chuyển biến song chưa đáp ứng yêu cầu; Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi còn chậm. Đặc biệt, trong 28 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, có 4 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch, gồm: GDP bình quân đầu người; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản; Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nông thôn.

Trên cơ sở những khó khăn còn tồn tại, UBND tỉnh dự kiến xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Về tổng sản phẩm, tăng 11% so với ước thực hiện năm 2019. GDP bình quân đầu người 69,2 triệu đồng, tăng 13,7% so với ước thực hiện năm 2019. Cơ cấu kinh tế năm 2020 phấn đấu đạt: Nông, lâm ngư nghiệp 8,4%; Công nghiệp, xây dựng 63,6%; Dịch vụ 28%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 13% so với ước thực hiện năm 2019; Giá trị sản xuất, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,3% so với ước thực hiện năm 2019; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.274 tỷ đồng, tăng 3,8% so với thực hiện năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song kinh tế - xã hội trong tỉnh phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt,  Hà Nam tiếp tục đứng trong 10 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2020 tỉnh xây dựng mức tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt 11,5%, vì năm tới là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thu cân đối ngân sách nhà nước phấn đấu trên 10 nghìn tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch trên, trong thời gian tới các ngành cần rà soát những chỉ tiêu dự kiến năm 2019 chưa đạt, xây dựng kế hoạch cho phù hợp, chỉ rõ nguyên nhân, giải pháp cần tổ chức thực hiện.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và địa phương cần tập trung phấn đấu thực hiện:  Xây dựng huyện Bình Lục và Lý Nhân đạt chuẩn NTM; Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn đổi cho nhân dân; Cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp; Tập trung xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn, môi trường vùng Tây Đáy…

Đồng chí Nguyễn Văn Oang, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2019 tại hội nghị.

Cũng trong sáng ngày 13/11, UBND tỉnh đã nghe báo cáo: Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập; Tờ trình về phương án, kế hoạch trả nợ vốn vay và bố trí vốn đối ứng Dự án Phát triển các Đô thị vừa tại Việt Nam – Tiểu dự án TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (phần bổ sung vốn); Tờ trình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản; Tờ trình về việc ban hành chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường vành đai 4, với đường vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT); Tờ trình về việc ban hành chủ trương đầu tư Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp kênh Chính Tây và các công trình liên quan để tiêu thoát nước, kết hợp chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Phủ Lý theo hình thức đối tác công tư ( PPP), hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao ( BT)…

Theo chương trình buổi chiều cùng ngày, UBND tỉnh nghe Sở Tài chính trình bày báo cáo thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn dự toán Ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Tờ trình và dự thảo nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trình tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiêu, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Sở Tài nguyên và Môi trường trình tờ trình và dự thảo nghị quyết về danh mục các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất dưới 10 ha đất trồng lúa năm 2020 và điều chỉnh năm 2019; Tờ trình và dự thảo nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác