Thứ 4 Ngày 27/11/2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung trình tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều ngày 26/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 37 thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Chiều ngày 26/11, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 37 thông qua các nội dung Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII (kỳ họp thường lệ cuối năm).

Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo về việc tổ chức kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII. Theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức trong 2,5 ngày (từ 4-6/12/2019). Kỳ họp tiếp tục được phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên khai mạc, chất vấn trả lời chất vấn, trả lời kiến nghị của cử tri, phiên bế mạc để cán bộ, nhân dân theo dõi. Kỳ họp cũng xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, văn bản, báo cáo của các ngành và xem xét thông qua các tờ trình, nghị quyết quan trọng. 

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp với các nội dung về: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019; phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; lĩnh vực tài chính, tài nguyên môi trường, nội vụ, kế hoạch đầu tư, nông nghiệp, văn hóa - xã hội.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, trao đổi các ý kiến về thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH; vấn đề nước sạch, tài nguyên, môi trường; giải phóng mặt bằng, vấn đề giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri… và các vấn đề liên quan trực tiếp đến y tế, phát triển nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. 

 

Đồng chí  Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: BCH Đảng bộ tỉnh nhất trí với báo cáo của Đảng đoàn HĐND tỉnh về thời gian, nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Cùng với nhấn mạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đánh giá đúng, thực chất những kết quả, hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Cần chọn một số công trình, dự án trọng điểm thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, công nghệ xanh, thông minh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, hỗ trợ, chế tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp tốc độ cao, bền vững; thực hiện tốt 10 cam kết của tỉnh với các nhà đầu tư. 

Trong phát triển công nghiệp lưu ý đến công tác bảo vệ môi trường…; tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản phẩm sạch gắn với giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp và hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM), triển khai các giải pháp xây dựng NTM kiểu mẫu; đẩy mạnh thương mại dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế chất lượng cao, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng du lịch. Mặt khác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; rà soát sắp xếp bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần chuẩn bị thật tốt các điều kiện để đảm bảo thực hiện thành công đại hội Đảng các cấp.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác