Thứ 6 Ngày 25/10/2019

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019

Chiều ngày 22/10/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng Quý III; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ chính trị theo tinh thần công văn số 1207-CV/TU ngày 17/0/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Chiều ngày 22/10/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Tiên tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng Quý III; triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2019 đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 156-TB/TW của Bộ chính trị theo tinh thần công văn số 1207-CV/TU ngày 17/0/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Trịnh Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT Tỉnh ủy, UBKT huyện và cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 9 tháng đầu năm cấp ủy huyện và cơ sở đã tổ chức kiểm tra được 45 tổ chức đảng và 11 đồng chí, giám sát chuyên đề được 37 tổ chức đảng và 08 đồng chí. UBKT huyện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; UBKT huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 38 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 30 TCĐ về thi hành kỷ luật trong Đảng; 17 TCĐ và 606 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đảng phí; giám sát chuyên đề được 27 tổ chức đảng và 36 đồng chí. Thi hành kỷ luật 17 đồng chí bằng các hình thức: khiển trách 14 đồng chí, cảnh cáo 02 đồng chí; khai trừ 01 đồng chí.

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Trịnh Thị Hằng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: UBKT từ huyện đến cơ sở tham mưu cho cấp ủy bám sát Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 19/8/2019 để quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác KTGS phục vụ Đại hội; nhiệm vụ trước mắt hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình đã xây dựng năm 2019; dự thảo chương trình KTGS năm 2020; đôn đốc thực hiện thông báo sau kiểm tra, giám sát; tăng cường nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc tồn đọng, phát sinh; kịp thời, xem xét, xử lý kỷ luật TCĐ và đảng viên vi phạm (nếu có). Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020.

Huyện ủy Duy Tiên

Các tin khác