Thứ 6 Ngày 11/10/2019

UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019

Chiều 10/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

Chiều 10/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019.

9 tháng qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KTGS theo Điều 30 Điều lệ Đảng quy định. Cụ thể, UBKT các cấp trong tỉnh đã tham mưu giúp cấp ủy tiến hành kiểm tra 463 tổ chức đảng (TCĐ) và 472 đảng viên; giám sát 298 TCĐ, 417 đảng viên (số TCĐ và đảng viên được tiến hành KTGS đều tăng so với cùng kỳ năm 2018). Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, đơn vị như: việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thông báo kết luận (kết quả) KTGS của BTV Tỉnh ủy và những vấn đề như: công tác quản lý đất đai; công tác cán bộ; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Đồng chí Trần Quốc Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

UBKT các cấp trong tỉnh cũng thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Một số đơn vị đã tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình TCĐ, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực; đã tích cực tập trung xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo đảng viên. UBKT Tỉnh ủy, huyên ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật 18 đảng viên. Đảng ủy cơ sở và chi bộ thi hành kỷ luật 88 đảng viên. Việc xem xét đảng viên vi phạm kỷ luật đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, có tác dụng giáo dục cao, sau khi bị kỷ luật đảng viên cơ bản đã nghiêm túc chấp hành. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng nâng lên đã góp phần tích cực đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quý IV năm 2019, UBKT các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Phối hợp tham mưu cho cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai thực hiện Hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác KTGS phục vụ Đại hội Đảng các cấp; công tác nhân sự UBKT tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu giúp BTV cấp ủy các cấp hoàn thành công tác KTGS năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra; hoàn thành kế hoạch KTGS của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp;  tham mưu giúp BTV cấp ủy các cấp tổng kết công tác KTGS năm 2019, xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS của BTV và UBKT cấp ủy các cấp năm 2020; tăng cường nắm tình hình cơ sở, đôn đốc giải quyết các vụ việc tồn đọng, phát sinh (nếu có). Thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác khác.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các tin khác