Thứ 3 Ngày 17/09/2019

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 16/9, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thường trực(TT) HĐND tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban Công tác đại biểu Quốc hội (QH) tổ chức hội nghị TT HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh”.

Sáng 16/9, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Thường trực(TT) HĐND tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban Công tác đại biểu Quốc hội (QH) tổ chức hội nghị TT HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021 với chủ đề: “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch QH; Trần Văn Tuý, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của QH cùng lãnh đạo các cơ quan của QH; các bộ, ngành TW, các đồng chí Ủy viên TW Đảng là lãnh đạo HĐND các tỉnh; Thường trực HĐND các tỉnh: Hòa Bình, Bến Tre, Cao Bằng và các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía tỉnh Hà Nam, dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự vui mừng, niềm vinh dự khi hội nghị được tổ chức tại Hà Nam. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu một số nét văn hóa truyền thống cũng như những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời khẳng định: Có được những kết quả đó là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của TW Đảng, QH, Chính phủ và sự phối hợp, hợp tác của các tỉnh, thành phố trong khu vực; sự đóng góp tích cực của HĐND tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Hội nghị TT HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ là diễn đàn có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đồng chí tin tưởng với sự chỉ đạo trực tiếp, cụ thể của các đồng chí lãnh đạo QH, lãnh đạo các cơ quan của QH, lãnh đạo bộ, ban, ngành TW; sự tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí TT HĐND, các Ban HĐND, văn phòng HĐND các tỉnh, thành phố, hội nghị sẽ có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, đóng góp những kinh nghiệm quý báu, bổ sung được nhiều vấn đề có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn về những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đáp ứng được niềm tin của cử tri, góp phần xây dựng địa phương và đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, thúc đẩy và tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ liên kết, phối hợp, cộng tác giữa các địa phương trong khu vực.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Báo cáo đề dẫn do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu của QH trình bày tại hội nghị đã nêu bật vị trí, vai trò quan trọng trong hoạt động của đại biểu HĐND. Thời gian qua, vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND đã từng bước được quan tâm. Điều đó được thể hiện bằng việc quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu trong Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật giám sát của QH và HĐND...
Bên cạnh đó, TT HĐND, các đại biểu HĐND đã có nhiều đổi mới để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động như: Nâng cao kỹ năng chất vấn; kỹ năng giám sát; kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu ... Tuy nhiên, hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu HĐND, nhất là những đại biểu tham gia khóa đầu chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; cơ cấu đại biểu HĐND hiện nay chưa hợp lý, chủ yếu là kiêm nhiệm, đại biểu chuyên trách còn ít, trong khi đó hoạt động của đại biểu cần có hệ thống và đòi hỏi người tham gia phải có nhiều thời gian và điều kiện để đầu tư nghiên cứu tài liệu; năng lực, trình độ, bản lĩnh và trách nhiệm của một số đại biểu HĐND, quy định về việc khen thưởng và đánh giá hoạt động của đại biểu còn hạn chế cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả hoạt động...

Trên cơ sở báo cáo đề dẫn của Ban Công tác đại biểu, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm, giải pháp cũng như những kiến nghị đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất: Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của HĐND. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu  HĐND cấp tỉnh, hội nghị cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đại biểu HĐND, tạo điều kiện cho các đại biểu được cập nhật các chủ trương, chính sách nhất là các chủ trương, chính sách mới; đổi mới công tác hiệp thương, giới thiệu đại biểu. Việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu phải kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn đại biểu và cơ cấu đại biểu, trong đó vừa đảm bảo tính cơ cấu, vừa đảm bảo chất lượng đại biểu; tăng số lượng đại biểu chuyên trách, đại biểu công tác trong các cơ quan đảng, đoàn thể, tổ chức xã hội; giảm số lượng đại biểu trong các cơ quan hành chính nhà nước; tăng tỷ lệ đại biểu tái cử; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả hoạt động của mình để cử tri giám sát, đánh giá kết quả hoạt động của đại biểu HĐND, qua đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu... Đồng thời, các đại biểu cũng đã kiến nghị, đề xuất những nội dung cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật chuyên ngành để khắc phục vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của đại biểu, của HĐND và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch QH phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch QH đã hoan nghênh việc lựa chọn chủ đề của hội nghị và ghi nhận, đánh giá cao những cách làm hay, sáng tạo cũng như những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp của các địa phương tại hội nghị. Đồng chí cho rằng đây là những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn tổ chức và hoạt động phong phú, sinh động của HĐND qua các nhiệm kỳ, đã góp phần quan trọng, bảo đảm hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương, đồng chí đề nghị: mỗi đại biểu HĐND cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của mình, từ việc phát hiện các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện. Bên cạnh việc mỗi đại biểu HĐND tự rèn luyện, trau dồi kiến thức để nâng cao kỹ năng hoạt động, cần thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cho các đại biểu dân cử. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND để nâng cao chất lượng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; công tác thẩm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân…
Cùng với đó, bảo đảm chế độ, chính sách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu HĐND. Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự có chất lượng để giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cho nhiệm kỳ tới. Thời gian của nhiệm kỳ này không còn nhiều, do đó, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo và sử dụng cán bộ để giới thiệu tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, khóa XII của Đảng; trong đó cần chú trọng chất lượng, giảm số lượng đại biểu HĐND, nhất là đại biểu kiêm nhiệm công tác tại các cơ quan hành chính; quy hoạch, lựa chọn người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh phải là những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đóng góp các ý kiến sâu sắc, tâm huyết và trách nhiệm vào chủ đề của hội nghị. Đồng chí mong muốn từ hội nghị này, TT HĐND các tỉnh, thành phố sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm quý, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của HĐND cấp tỉnh. Về những kiến nghị, đề xuất của đại biểu về các nội dung cần rà soát, nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản pháp luật chuyên ngành, đồng chí cho biết với vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị này, TT HĐND tỉnh Hà Nam sẽ phối hợp với Ban Công tác đại biểu của QH tổng hợp đầy đủ để báo cáo với Ủy ban Thường vụ QH, với Chính phủ và các ban, bộ, ngành TW xem xét.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam trao cờ đăng tổ chức Hội nghị TT HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 8 cho TT HĐND tỉnh Ninh Bình.

Tại hội nghị, TT HĐND tỉnh Hà Nam đã bàn giao Cờ đăng cai hội nghị TT HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 8 cho Thường trực HĐND tỉnh Nình Bình.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác