Thứ 5 Ngày 12/09/2019

Hội nghị Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh

Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

Chiều 11/9, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35 tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

BCĐ 35 tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành, BTV, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại hội nghị, BCĐ đã công bố quyết định thành lập tổ thư ký giúp việc và tiến hành thảo luận, thống nhất một số nội dung cơ bản trong Dự thảo quy chế, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên BCĐ 35 cấp tỉnh, Dự thảo hướng dẫn thành lập BCĐ 35 cấp huyện và tương đương; đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung một số thuật ngữ trong quy chế hoạt động của BCĐ, trong đó có việc nghiên cứu thành lập nhóm chuyên gia, phát triển đội ngũ cộng tác viên, thảo luận một số giải pháp nhằm đảm bảo vai trò chỉ đạo toàn diện đối với công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh đề nghị các thành viên BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, qua đó làm tốt vai trò tham mưu và triển khai kịp thời nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công. Trước mắt, tập trung hoàn thiện các văn bản theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và hướng dẫn của BCĐ 35 Trung ương. Đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực nghiên cứu, rà soát, bổ sung đúng, đủ thành phần của BCĐ 35 tỉnh, đồng thời làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ 35 tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đối với các thành viên BCĐ, khẩn trương triển khai Kế hoạch số 131 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị tại đơn vị mình phụ trách; chủ động rà soát, nắm tình hình cụ thể các vụ việc, dư luận xã hội, qua đó tham mưu đề xuất với thường trực, ban thường vụ cấp ủy đề ra giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 35 phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, nghiên cứu, xem xét hướng dẫn BCĐ 35 cấp huyện và tương đương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cũng yêu cầu xem xét thành lập nhóm chuyên gia và tiến hành việc phát triển đội ngũ cộng tác viên trong thời gian tới.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác