Thứ 5 Ngày 12/09/2019

Thảo luận dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 10/9, Tiểu ban Văn kiện tổ chức phiên họp thứ lần 2, thảo luận dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 10/9, Tiểu ban Văn kiện tổ chức phiên họp thứ lần 2, thảo luận dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; Thường trực Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành tỉnh.  

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe trình bày dự thảo lần 1 Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị, các đại biểu tập trung thảo luận về một số vấn đề trọng tâm như: chủ đề đại hội; bố cục, nội dung báo cáo chính trị, đặc biệt là đề cương chi tiết phần nội dung đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ qua; phương hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ đột phá, một số giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới…

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận phiên họp.

Tổng hợp ý kiến của các đại biểu, kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; Thường trực Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo yêu cầu về tính khái quát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, đề xuất chính xác phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Về chủ đề Đại hội, tạm thời chọn chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đưa Hà Nam phát triển toàn diện, bền vững hơn theo hướng công nghiệp, hiện đại”. Trên cơ sở đó, các thành viên Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện nội dung chủ đề theo hướng đảm bảo tính khái quát, nêu bật mục tiêu cần thực hiện trong thời gian tới.

Về nội dung đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cơ bản thống nhất với đề cương dự thảo, song cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dữ liệu. Về nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…. cần xem xét thay đổi một số cụm từ nhằm nêu bật các chỉ tiêu cơ bản đạt được, đồng thời sắp xếp lại bố cục cho thống nhất, chặt chẽ, phù hợp trong dự thảo.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cần xác định rõ phương hướng, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới và dự kiến 4 nhiệm vụ đột phá. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, đảm bảo tính khả thi. Về một số chỉ tiêu chủ yếu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đại diện các cơ quan chuyên môn tính toán kỹ lưỡng kết hợp tranh thủ ý kiến tư vấn, giúp đỡ của các chuyên gia, bộ, ngành Trung ương.

Về một số công việc trước mắt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện; Thường trực Tổ giúp việc Tổ biên tập của Tiểu ban văn kiện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm được giao, tích cực, chủ động đề xuất, đóng góp ý kiến, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trong thời gian sớm nhất.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác