Thứ 4 Ngày 28/08/2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với BTV Thành ủy Phủ Lý

Sáng ngày 27/8/2019, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã có buổi làm việc với BTV Thành ủy Phủ Lý.

Sáng ngày 27/8/2019, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã có buổi làm việc với BTV Thành ủy Phủ Lý.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy:  Phạm Tư Lành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trần Đức Thuần, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Hùng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lê Văn Quyết, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trương Minh Hiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Tâm, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Về phía thành phố có đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các đồng chí trong BTV Thành ủy, lãnh đạo UBND Thành phố Phủ Lý….

Báo cáo của BTV Thành ủy Phủ Lý đã nêu rõ: Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực và đạt kết quả tốt. Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ Thành phố đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đảng bộ Thành phố đã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 200 mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã nhân rộng 97 mô hình, lựa chọn xây dựng 3 mô hình điểm cấp thành phố trong đó có 1 mô hình điểm cấp Tỉnh; các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII đặc biệt 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và 3 nghị quyết chuyên đề của Thành ủy được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được củng cố kiện toàn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chọn cử 22 đồng chí đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 113 đồng chí đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 186 đồng chí đi đào tạo nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính. Đến ngày 20/8/2019 Đảng bộ Thành phố đã kết nạp 609 đảng viên mới.

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý
báo cáo tình hình của địa phương với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc

Trong công tác phát triển kinh tế xã hội, đến nay Thành phố đã có 17/28 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, 7/28 chỉ tiêu đạt trên 90%, 4/28 chỉ tiêu đạt dưới 90%. Cơ cấu kinh tế ước thực hiện năm 2019 trong đó nông lâm thủy sản chiếm 1,64%, công nghiệp xây dựng chiếm 57,83%, dịch vụ chiếm 40,53%. GRDP bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 110,1 triệu đồng/người/năm. Tiến độ các công trình trọng điểm, dự án có vốn vay từ ngân hàng thế giới đáp ứng tiến độ, đảm bảo ký kết trong hợp đồng. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh mẽ. Công tác quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đô thị bước đầu có hiệu quả, nếp sống văn minh đô thị được nâng lên rõ rệt, văn hóa xã hội tiếp tục đổi mới, phát triển, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tinh giản được một số đầu mối cơ quan, đơn vị, công chức; đã rà soát, loại bỏ các thủ tục không còn phù hợp. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng địa phương được duy trì ổn định. Thành phố được công nhận là đô thị loại 2 trước 2 năm so với kế hoạch đề ra và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chung so với yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay thành phố vẫn còn gặp một số tồn tại hạn chế đó là: việc quản lý rèn luyện đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở có mặt còn hạn chế, tỷ lệ kết nạp Đảng thấp. 11/28 chỉ tiêu đại hội về kinh tế chưa đạt trong đó cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ đạt thấp, 7/62 trường chưa đạt chuẩn quốc gia. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm so với kế hoạch.… 

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, đề xuất một số giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị Thành phố cần thực hiện trong thời gian tới; đặc biệt chú trọng đến một số vấn đề như: Thành phố cần đánh giá lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành 28/28 chỉ tiêu. Phối hợp với các sở ban ngành đánh giá các tiêu chí phát triển đô thị. Trong cơ cấu phát triển kinh tế cần tăng tỷ lệ thương mại dịch vụ; phát triển nông nghiệp gắn với phát triển đô thị theo hướng nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao và kỹ thuật sản xuất tiên tiến tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao; quan tâm vấn đề về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, ô nhiễm môi trường; giải quyết dứt điểm vấn đề đơn thư nhất là các đơn thư vượt cấp, kéo dài, thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán. Trong công tác xây dựng Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các Đảng viên, tăng tỷ lệ phát triển Đảng viên; quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tôn giáo, tăng cường thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với thực hiện nghị quyết TW4 . ..

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả Thành phố đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới thành phố cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra. Với vị thế là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của toàn tỉnh, thành phố cần tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt thành phố cần nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác