Thứ 3 Ngày 27/08/2019

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất

Chiều 26/8, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì phiên họp.

Chiều 26/8, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX chủ trì phiên họp.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX  phát biểu kết luận phiên họp.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu ban Tuyên truyền; dự thảo Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo dự thảo Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Trần Đức Thuần, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực phát biểu tại phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp đã trao đổi, phát biểu ý kiến đóng góp vào Quy chế làm việc của Tiểu ban Tuyên truyền; Tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền; Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, các đại biểu dự phiên họp nhấn mạnh việc cụ thể hóa công tác tuyên tuyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ và nhân dân về mục đích, tầm quan trọng của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong những năm tới. Nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; hình thức tuyên truyền. Thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu cũng nhấn mạnh việc chủ động ngăn ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, kích động ảnh hưởng đến đại hội Đảng các cấp; tập trung thảo luận về nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong tiểu ban và đơn vị...

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX của tỉnh yêu cầu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến, phối hợp, nhanh chóng hoàn thiện, ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2015. Đồng chí cũng lưu ý các thành viên của Tiểu ban phải nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung tham mưu, hoàn thành tốt nhiêm vụ. Cùng với thống nhất thành viên tổ giúp việc Tiểu ban Tuyên truyền đảm bảo bao quát, đúng, đủ thành phần, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đồng chí Phạm Sỹ Lợi cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng quy chế làm việc của tiểu ban đảm bảo rõ nội dung, nhiệm vụ công việc và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân... Qua đó, yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, nhanh chóng hoàn thiện quy chế làm việc; điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ giúp việc tiểu ban và kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để ban hành trước ngày 6/9/2019.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác