Thứ 6 Ngày 23/08/2019

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên

Sáng 22/8, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Duy Tiên về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 22/8, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Duy Tiên về kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phạm Tư Lành, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quốc Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Minh Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lê Văn Quyết, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Quốc Huy, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành (BCH), BTV Huyện ủy Duy Tiên đã xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm; rà soát, bổ sung Quy chế làm việc của BCH, BTV Huyện ủy. BTV, Thường trực Huyện ủy tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, tăng cường bám sát cơ sở, thường xuyên làm việc với địa phương, đơn vị, dự sinh hoạt với chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố, kịp thời có những định hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quan trọng trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đặc biệt về công tác tổ chức cán bộ, trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII) về sắp xếp tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đến nay huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/21 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như: GRDP  ước năm 2019 đạt 50,8 triệu đồng, vượt chỉ tiêu đại hội; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân năm 2016 – 2019 đạt hơn 260 tỷ đồng (tăng gần 80% so với chỉ tiêu); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp dịch vụ, đến hết năm 2019 công nghiệp xây dựng: 73,6%; dịch vụ: 24,3%, nông, lâm nghiệp giảm còn 2,1%. Năm 2017 huyện được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV và là huyện đầu tiên trong tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi làm việc, BTV Huyện ủy Duy Tiên đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đã đề xuất với tỉnh: Xem xét tổ chức tuyển dụng công chức khối cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong năm 2019; sớm ban hành quy định chung về chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách nghỉ công tác do dôi dư sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; quan tâm giúp đỡ để huyện sớm được công nhận trở thành thị xã.

Nhằm làm rõ những kết quả đã đạt được, tồn tại hạn chế cần khắc phục, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Duy Tiên cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Duy Tiên đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đặc biệt đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội chung của tỉnh. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BTV Huyện ủy Duy Tiên tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy bổ sung vào giải pháp, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục tận dụng tiềm năng, lợi thế của địa phương để có những định hướng phát triển rõ nét hơn. Đồng thời, xác định rõ những điểm nhấn, mang tính đột phá cho nhiệm kỳ tới. 

Chuẩn bị các điều kiện cho một giai đoạn phát triển mới khi huyện được công nhận là thị xã, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị. Siết chặt hơn nữa công tác quản lý đất đai, môi trường; nâng cao dịch vụ thương mại, hướng tới sử dụng công nghệ cao, ít lao động trong sản xuất công nghiệp; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát huy nội lực của nhân dân vào phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Duy Tiên là huyện được tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, do vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chủ động chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, nhất là thời điểm trước đại hội Đảng các cấp.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của BTV Huyện ủy Duy Tiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp thu và làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm Dự án phát triển ngành sữa bền vững tại Hà Nam của Công ty FRIESLANDCAMPINA Hà Nam, tại xã Mộc Bắc.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác