Thứ 5 Ngày 22/08/2019

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 21/8/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng ngày 21/8/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy và của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy; ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên UBKT Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; trưởng, phó, các ban xây dựng Đảng, các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, các chi bộ, đảng bộ cơ sở; báo cáo viên của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; cán bộ, công chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trọng tâm trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK, ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW
của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Kế hoạch của BTV Đảng ủy khối đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định rõ nội dung trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp. Chọn Đảng bộ Sở Công Thương và Chi bộ Tỉnh Đoàn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện thí điểm trực tiếp bầu bí thư đảng uỷ để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối. Thời gian tiến hành đại hội: đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: bắt đầu từ tháng 01/2020 và hoàn thành trong tháng 02/2020; đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở: bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước 30/6/2020; đối với Đại hội Đảng bộ Khối: Dự kiến đầu tháng 7/2020…

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu Kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy các chi bộ, đảng bộ cơ sở phải khẩn trương xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình, thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đảng bộ khối; quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị, Kế hoạch số 129-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 92-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, kế hoạch tổ chức đại hội của chi bộ, đảng bộ mình; xây dựng quy chế thực hiện của các tiểu ban giúp việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ giúp việc; chuẩn bị tốt công tác nhân sự; dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị cho đại hội; tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, kịp thời có biện pháp xử lý khi có vấn đề phức tạp nảy sinh; khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện;…

Văn phòng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác