Thứ 3 Ngày 20/08/2019

Hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025

Sáng 19/8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Sáng 19/8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã tiến hành họp phiên thứ nhất. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các thành viên Tiểu ban Văn kiện...

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 32 thành viên do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng tiểu ban; đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Phó trưởng Tiểu ban thường trực; đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng Tiểu ban.

Tiểu ban Văn kiện có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các văn kiện khác trình đại hội.

Tại hội nghị, Tiểu ban Văn kiện đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh dự thảo Quy chế làm việc, nhất là một số nội dung trọng tâm: Những quy định chung; nhiệm vụ của Tiểu ban; nhiệm vụ của Trưởng tiểu ban, các Phó trưởng tiểu ban và các thành viên; chế độ làm việc...Đồng thời, đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung nhằm làm rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận, thành viên.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tiểu ban Văn kiện cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của tiểu ban. Các ý kiến thảo luận tập trung  làm rõ hơn trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, thành viên; những nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, thực hiện theo đúng tiến độ nhằm góp phần xây dựng các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo chất lượng, đáp ứng chủ trương, định hướng của Trung ương, thực tiễn đổi mới và phát triển của tỉnh; đánh giá khách quan, trung thực kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và tầm nhìn xa hơn. 

Cùng với đó, đảm bảo phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các hoạt động của tiểu ban nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 129 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, tranh thủ sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến đóng góp của các cơ quan Trung ương trong quá trình xây dựng văn kiện đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện đề nghị bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị nhằm sớm hoàn chỉnh Quy chế làm việc và Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện. Đồng thời, đề nghị các bộ phận và từng thành viên bám sát quy chế, kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, gắn kết chặt chẽ với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các bộ phận, thành viên có liên quan trong công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất, tổng kết, đánh giá… bảo đảm đầy đủ, chi tiết các nội dung của dự thảo văn kiện. Chủ động xử lý và tham mưu xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Tiểu ban cũng đã tiến hành hội nghị triển khai nhiệm vụ.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác