Thứ 6 Ngày 09/08/2019

Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các kết luận của Ban Bí thư khóa XII về lĩnh vực khoa giáo và giao ban khối Thành ủy - UBND thành phố

Ngày 7/8/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các kết luận của Ban Bí thư khóa XII về lĩnh vực khoa giáo và giao ban khối Thành ủy - UBND thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019.

Ngày 7/8/2019 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các kết luận của Ban Bí thư khóa XII về lĩnh vực khoa giáo và giao ban khối Thành ủy - UBND thành phố nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019.

Về dự có đồng chí Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức  - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí uỷ viên ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, ủy viên BCH đảng bộ thành phố; các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể thuộc Thành ủy - UBND thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.​

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt 4 nội dung kết luận của Ban Bí thư khóa XII gồm: Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện NQ TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Kết luận số 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện NQTW7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã báo cáo kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đạt được trong tháng 7/2019. Trong tháng 7, Thành ủy đã chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức hội nghị nghe HĐND, UBND thành phố báo cáo nội dung chương trình và các văn bản trình kỳ họp giữa năm HĐND thành phố. Tổ chức các hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các kết luận của Bộ chính trị, Ban bí thư, BTV Tỉnh ủy. Kiện toàn 03 Ban chỉ đạo thành phố về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi đua Dân vận khéo. Cấp ủy các cấp kiểm tra 9 tổ chức Đảng và 7 đảng viên; giám sát 07 tổ chức Đảng và 6 Đảng viên. Duy trì tổ chức Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và phân công các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ Thành phố và lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4, 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Thực hiện tốt các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày TBLS 27/7. Chỉ đạo các nhà trường tiến hành tuyển sinh năm học 2019- 2020.

 Trong công tác hoạt động chính quyền, UBND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.143 tỷ đồng, đạt 108,4% so với kế hoạch tỉnh giao, chi ngân sách ước đạt 523 tỷ đồng, đạt 76,6% so với kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.965 tỷ đồng, giảm 24,46% so với tháng trước. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ Mùa 2019, kết quả đến nay các đơn vị đã gieo trồng được 2.800 ha lúa, đạt 100% kế hoạch. Chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai, chủ động bơm tiêu úng do ảnh hưởng mưa bão đảm bảo sản xuất. Tập trung chỉ đạo việc phát triển, chăn nuôi đàn lợn trong và sau thời gian xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, Thành ủy - UBND thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày truyền thống trong tháng, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp. Chỉ đạo thực hiện kết luận số 120-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị đối với đảng ủy. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở và kiểm tra công tác tôn giáo năm 2019. Hoàn thiện việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đối với các phường, xã sáp nhập. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận những mặt đã làm được cũng như những tồn tại hạn chế và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của đơn vị mình.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao kết quả công tác tháng 7 thành phố đạt được, đồng thời  yêu cầu trong thời gian tới Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt Chỉ thị, NQ của TW của tỉnh và thành phố, quán triệt triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, làm tốt công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo đảm bảo đúng tiến độ.../.

Thảnh ủy Phủ Lý

Các tin khác