Thứ 3 Ngày 06/08/2019

Tỉnh ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng

Sáng 6/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 6/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, tổng kết Quy chế bầu cử trong Đảng. Các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác XDĐ và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của cấp ủy cấp trên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ để triển khai thực hiện, nhất là cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4,6,7 khóa XII. Do vậy, công tác XDĐ của tỉnh đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị duy trì thường xuyên, hiệu quả, đội ngũ cán bộ, đảng viên lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát (KTGS), nội chính, dân vận, lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội…có chuyển biến tích cực, rõ nét.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí  thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đánh giá về thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII cho thấy: BCH Đảng bộ tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đổi mới phương thức lãnh đạo; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế bầu cử trong Đảng.

Báo cáo tổng kết cũng khẳng định từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ Quy chế bầu cử trong Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương. 

Quy trình công tác nhân sự cấp ủy để trình đề án nhân sự tại đại hội đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, nội dung đại hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; điều hành của đoàn chủ tịch đại hội khoa học, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại hội, đảm bảo đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp; công tác bầu cử cấp ủy diễn ra thuận lợi, không có đơn vị nào vi phạm nguyên tắc, quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Phạm Tư Lành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, khẳng định, làm rõ thêm những kết quả, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác XDĐ và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; đóng góp, đề xuất, kiến nghị một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng…

Kết luận hội nghị, cùng với khẳng định kết quả, kinh nghiệm đạt được trong công tác XDĐ, thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí đề nghị: Trước mắt, các cấp ủy trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. 

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, tập trung giáo dục, quán triệt về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII) đảm bảo yêu cầu đề ra.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; Tăng cường củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh theo hướng thực chất, sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi cũng lưu ý các cấp ủy chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Mặt khác, tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân vận, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội theo hướng thực chất, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác