Thứ 5 Ngày 01/08/2019

Huyện Ủy Thanh Liêm: Đánh giá kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Huyện Ủy Thanh Liêm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8/2019. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong tháng, Huyện ủy​ đã ban hành Chỉ thị về việc sát nhập xã Thanh Bình, Thanh Lưu để thành lập huyện lỵ huyện Thanh Liêm, và ban hành nhiều văn bản, kế hoạch lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế, đã chỉ đạo gieo cấy lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất; tích cực phòng chống dịch tả lợn Châu phi và cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng dịch bệnh. Tổ chức tốt các điều kiện phục vụ tổ công tác liên ngành của TW về kiểm tra, thẩm định huyện đạt chuẩn NTM năm 2018. Giá trị Sản xuất CN – TTCN trong tháng ước gần 1 tỷ 400 triệu đồng, lũy kế 7 tháng ước trên 8 tỷ 400 triệu đồng, đạt 62,64% KH năm; thu ngân sách ước 63,13 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng trên 786 tỷ đồng, đạt 119% KH năm. Công tác GPMB được giải quyết quyết liệt; Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ngày 27/7 được đẩy mạnh; Công tác quốc phòng địa phương, ANTT được duy trì; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2019, trước mắt tập trung chỉ đạo các địa phương chăm sóc bảo vệ lúa mùa, chủ động trong công tác quản lý đê điều, phòng chống lụt bão; hoàn thiện hồ sơ đề nghị TW xét công nhận huyện đạt chuẩn NTM; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức chương trình đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân…/

Huyện ủy Thanh liêm

Các tin khác