Thứ 5 Ngày 25/07/2019

Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 24/7, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý,, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 24/7, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý,, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí trong Ban chỉ đạo lớp học...

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao chứng nhận cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng gồm 91 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác ở các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Trong thời gian 1 tháng (20/6 – 20/7/2019) tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được học tập, nghiên cứu 25 chuyên đề (nội dung chủ yếu tập trung vào nghiên cứu thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vứng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; nhận thức mới về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý nhân sự hành chính; các học thuyết, phương pháp tư duy; chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phòng chống tội phạm, thu hút đầu tư…), trong đó có 2 chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh giới thiệu, trao đổi.

Trong thời gian diễn ra lớp học, các học viên đã tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại 5 xã khó khăn của các huyện Thanh Liêm, Bình Lục, Kim Bảng, Lý Nhân, Duy Tiên, qua đó nắm bắt, nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Tổng kết khóa học, 100% học viên đạt kết quả học tập tốt (4 học viên đạt loại Xuất sắc, 51 học viên đạt loại Giỏi, 36 học viên đạt loại Khá).

Phát biểu tại lễ bế giảng, đông chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sau khi kết thúc lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên cần tiếp tục tự nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương; cố gắng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò của từng cán bộ trong quá trình tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; vững vàng đảm đương những trọng trách mà Ban Thường vụ tin tưởng giao cho nhằm thực hiện tốt hơn các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Sỹ Lợi cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, tích cực cùng với tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác