Thứ 6 Ngày 19/07/2019

BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 153

Sáng 18/7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 153, thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Huyện ủy Thanh Liêm báo cáo Đề án sáp nhập xã Thanh Bình, xã Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ

Sáng 18/7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 153, thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Huyện ủy Thanh Liêm báo cáo Đề án sáp nhập xã Thanh Bình, xã Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, BTV Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với bố cục của hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị bổ sung, sửa đổi một số cụm từ trong nội dung hướng dẫn cho phù hợp với quy định, cũng như tình hình thực tiễn.

Tại hội nghị, BTV Tỉnh ủy cũng đã thông qua Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày Đề án sáp nhập xã Thanh Bình, Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm

Về báo cáo đề án sáp nhập xã Thanh Bình, xã Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ gắn với tình hình thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm, theo báo cáo, thị trấn huyện lỵ Thanh Liêm thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 2 xã Thanh Bình, Thanh Lưu (tên gọi thị trấn Thanh Liêm) với tổng diện tích tự nhiên 11,8 km2, quy mô dân số theo quản lý hộ khẩu 9.496 người.

Sau khi thành lập, thị trấn được xác định là trung tâm hành chính cấp huyện về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội toàn huyện. Đối chiếu với các tiêu chí xây dựng thị trấn thành đô thị loại V, hầu hết các tiêu chí đều đạt và vượt.

Để việc thành lập thị trấn Thanh Liêm đảm bảo tiến độ, hoàn thành trước đại hội đảng các cấp, Huyện ủy Thanh Liêm đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Thảo luận về nội dung đề án, BTV Tỉnh ủy đề nghị: Huyện ủy Thanh Liêm tăng cường các giải pháp kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án, làm rõ hơn các thủ tục để triển khai đề án. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng trong việc phối hợp với huyện Thanh Liêm rà soát, hướng dẫn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và bố trí kinh phí thực hiện đề án. Đặc biệt, Sở Xây dựng cần tích cực hơn nữa trong tham mưu giúp UBND tỉnh ra quyết định quy hoạch chung; xây dựng báo cáo chi tiết đánh giá quy hoạch đô thị huyện Thanh Liêm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, đề nghị các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, bí thư các huyện, thành ủy nghiên cứu, đóng góp ý kiến (bằng văn bản) vào Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 25/7.

Về Đề án sáp nhập xã Thanh Bình, Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ gắn với tình hình thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành chức năng tăng cường phối hợp với huyện Thanh Liêm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành báo cáo chi tiết đánh giá quy hoạch, phấn đấu đến ngày 5/8 ban hành quyết định công nhận khu quy hoạch trung tâm huyện lỵ Thanh Liêm là đô thị loại V. Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị các bước tiếp theo cho việc thực hiện đề án sáp nhập xã Thanh Bình, Thanh Lưu để thành lập thị trấn huyện lỵ gắn với tình hình thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm. Đối với các dự án xây dựng trung tâm hành chính huyện, đồng chí đề nghị các sở, ngành chức năng, UBND huyện Thanh Liêm tích cực, khẩn trương rà soát sơ bộ, xác định quy mô, hình thức đầu tư, phương thức thu hút đầu tư...sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác