Thứ 3 Ngày 16/07/2019

Thành uỷ Phủ Lý sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam.

Chiều ngày 12/7/2019, Thành uỷ Phủ Lý sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam. Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Chiều ngày 12/7/2019, Thành uỷ Phủ Lý sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam. Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị

Về dự có đại diện lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh uỷ viên - Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong ban Thường vụ thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí là uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy Đảng, chình quyền từ TP tới cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác tiếp công dân của cấp uỷ, chính quyền được duy trì thường xuyên, dần đi vào nền nếp. Từ tháng 5/2014 đến nay, toàn thành phố đã tổ chức 232 buổi tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 30 nghìn lượt cán bộ,đảng viên và các tầng lớp nhân dân về Luật Tố cáo, Luật khiếu nại và tổ chức nhiều buổi tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm, từ năm 2014 đến 12/2018, TP đã tiếp 195 cuộc với trên 2.600 lượt người, tương ứng với 386 vụ việc. UBND các phường, xã tiếp trên 8.500 cuộc, 1198 lượt người, tương ứng với 684 vụ việc. Kết quả TP đã giải quyết và chỉ đạo giải quyết trên 1000 vụ, trong đó đặc biệt chú ý đến các vụ việc phức tạp, đông người, ko để mất ANTT.

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Ban thường vụ, BCH Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. 6 tháng đầu năm, đã ban hành 2 Nghị quyết, 1 Chỉ thị, 3 Thông tri, 33 Kế hoạch và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội ở địa phương. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm chú trọng. 6 tháng đầu năm đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho trên 1000 học viên. Duy trì hiệu quả các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, tiếp tục duy trì 63 mô hình điểm, nhân rộng ra 24 mô hình và triển khai xây dựng 28 mô hình mới trong học tập và làm theo Bác.  Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp 47 quần chúng ưu tú vào Đảng, phát huy hiệu Đảng cho 354 đồng chí... Hiện toàn Đảng bộ Thành phố có 69 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 21 đảng bộ phường,xã; 9 đảng bộ cơ quan trường học; 39 chỉ bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố) với trên 9 nghìn đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 22 tổ chức Đảng, 19 đảng viên; giám sát chuyên đề 15 tổ chức Đảng, 12 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra 01 tổ chức Đảng cấp dưới và 3 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 27 tổ chức đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chuyên đề 6 tổ chức Đảng và 3 đảng viên và nhiều cuộc kiểm tra, giám sát khác....Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã chỉ rõ được những ưu, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Bên cạnh đó BCH đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1 nghìn tỷ đồng đạt 94,4% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 90,67% so với nghị quyết HĐND thành phố; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; văn hoá - xã hội có nhiều khởi sắc; công tác lập lại TTĐT -TTCC được tập trung chỉ đạo quyết liệt; các công trình dự án được đầu tư, đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng cơ bản và TTĐT được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh - quốc phòng được giữ vững...

6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết TW 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UVBTV Tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đạt được trong triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 25 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế thành phố cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện nghiêm những kết luận của tỉnh về xử lý các sai phạm trong quản lý đất đai; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.... /.​

Thành ủy Phủ lý

Các tin khác