Thứ 5 Ngày 11/07/2019

Thanh Liêm: Ban Dân Vận tập huấn công tác dân vận năm 2019

Ban Dân vận HU Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận ở cơ sở.

Ban Dân vận HU Thanh Liêm tổ chức hội nghị tập huấn công tác dân vận năm 2019 cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu là lãnh đạo UBMTTQ, lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện; BCĐ của huyện về thực hiện quy chế dân chủ, BCĐ công tác tôn giáo huyện; đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch UBMTTQ, Trường các ban, ngành, đoàn thể của 17 xã, thị trấn đã được truyền đạt 2 chuyên đề: Chuyên đề 1: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hướng dẫn xây dựng mô hình “dân vận khéo”, “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; Chuyên đề 2: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình công tác tôn giáo, tin ngưỡng trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở nắm vững và hiểu sâu hơn những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về côn tác dân vận, công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ. Từ đó làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả, góp phần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các đơn vị, địa phương và toàn huyện nói chung./.

Huyện Thanh Liêm

Các tin khác