Thứ 6 Ngày 05/07/2019

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc

Sáng 5/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc đến 695 điểm cầu trong cả nước.

Sáng 5/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc đến 695 điểm cầu trong cả nước.

 Đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt một số nội dung tại hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo 94 của tỉnh và đội ngũ báo viên cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, đồng chí tập trung phân tích, làm rõ: Ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết 35; việc nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay; một số kết quả đạt được trong lĩnh vực này thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 Theo đó, thời gian tới cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn thời kỳ quá độ đi lên CNXH của Việt Nam; Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởnt Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác những thông tin tiêu cực, sai sự thật. Đồng thời, khẩn trương thực hiện quy hoạch báo chí, tổng kết triển khai thi hành Luật Báo chí, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh trong thực tế. 

Mặt khác, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng; Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội; Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, có giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh của internet, mạng xã hội.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nghe: đại diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin chuyên đề Ngành dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959- 23/7/2019); nghe đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin việc ứng dụng phần mềm VCNET (hệ thống thông tin điều hành công tác tuyên giáo).

Về định hướng công tác tuyên truyền tháng 7, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo tập trung thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân việc: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, nhất là kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; phản ánh tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019; Kết quả chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch. Cùng với đó, thực hiện công tác tuyên truyền hoạt động kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ và những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của đất nước đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác