Thứ 4 Ngày 03/07/2019

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 32

Sáng 3/7, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 32 thông qua các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Sáng 3/7, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 32 thông qua các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng đoàn HĐND tỉnh đã báo cáo xin ý kiến BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình, nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung dự kiến trình tại kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm. 
Theo nội dung báo cáo, từ đầu năm đến nay, BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Kinh tế- xã hội duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 11,3%; GRDP bình quân đầu người tăng 8,1%. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,2%; thu cân đối ngân sách nhà nước tăng 23% (ước đạt 4.376 tỷ đồng). 

Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc 2019, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế, du khách thập phương, giúp tỉnh tiếp tục quảng bá, phát triển kinh tế, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch; công tác y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,71%. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Có được kết quả trên là do cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoạt động của MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới. Cùng với tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các NQ Trung ương (khóa XII), các nghị quyết (NQ) của cấp ủy các cấp, 5 NQ chuyên đề của tỉnh, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát...

BCH Đảng bộ tỉnh đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thông qua nội dung chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: 6 tháng cuối năm, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các NQ, kết luận của cấp ủy các cấp, nhất là các NQ Trung ương khóa XII, 5 NQ chuyên đề của Tỉnh ủy gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục thực hiện hiệu quả NQ Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đổi mới hoạt động của MTTQ, các đoàn thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển KT- XH năm 2019; thực hiện có hiệu quả các dự án thu hút đầu tư, xây dựng đô thị, NTM…

Trên cơ sở nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung đảm bảo nội dung đầy đủ, phù hợp và chuẩn bị chu đáo trước khi trình tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác