Thứ 6 Ngày 28/06/2019

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 28/6/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Chiều ngày 28/6/2019, Ủy ban Kiểm tra  (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS)  6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Về dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Vụ: Vụ Địa phương III, Vụ Tổng hợp, Vụ đơn thư, tiếp đảng viên và công dân, Vụ Đào tạo & Bồi dưỡng và Tạp chí Kiểm tra - Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2019, UBKT các cấp trong tỉnh đã tích cực chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KTGS theo Điều lệ Đảng quy định; tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp xây dựng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch KTGS. Nội dung các cuộc KTGS tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương, đơn vị, cụ thể như: KTGS các nội dung nghị quyết của Tỉnh ủy Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát các nội dung Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp tốc độ cao và bền vững; đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ; việc thực hiện các Kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác bảo đảm TTATGT...

 UBKT các cấp tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng (TCĐ) cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung xem xét, giải quyết, đơn thư tố cáo đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng được tiến hành kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình có tác dụng giáo dục cao; việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, nắm tình hình TCĐ, đảng viên, địa bàn, lĩnh vực có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, UBKT các cấp đã tham mưu cho Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, các cấp ủy, TCĐ trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 222 TCĐ và 260 đảng viên. Cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp tiến hành giám sát 197 TCĐ và 309 đảng viên. Cấp ủy huyện và cơ sở đã xem xét, thi hành kỷ luật 68 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng viên đối với 03 trường hợp. Chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019 được UBKT các cấp xác định: Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức tốt việc quán triệt, thực hiện các văn bản của Trung ương về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình KTGS theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình cơ sở,  dự báo tình hình phức tạp có thể nảy sinh; kịp thời phát hiện, kiểm tra TCĐ cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo TCĐ, đảng viên (nếu có), không để xảy ra vụ việc bức xúc, nổi cộm…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của UBKT các cấp.  Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, cấp ủy các cấp về công tác KTGS, kỷ luật Đảng; tích cực chủ động tham mưu, thực hiện công tác KTGS năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị xây dựng chương trình KTGS năm 2020 sát yêu cầu, tình hình thực tế; đôn đốc, thực hiện các kết luận sau các cuộc KTGS. Trước yêu cầu công việc ngày càng đòi hỏi cao hơn đồng chí Nguyễn Đình Khang yêu cầu cán bộ ngành UBKT các cấp cần phải không ngừng nỗ lực, cố gắng, bản lĩnh  hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBKT Tỉnh ủy

Các tin khác