Thứ 6 Ngày 28/06/2019

Huyện ủy Kim Bảng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 28/6, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Tư Lành- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự, chỉ đạo.

Sáng 28/6, Huyện ủy Kim Bảng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Tư Lành- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự, chỉ đạo.

Các đồng chí Đại biểu dự Hội nghị

6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của huyện Kim Bảng đều được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36,6 triệu đồng (đạt 50% KH, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018); giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, thu cân đối ngân sách đều tăng so với cùng kỳ năm 2018. Toàn huyện ước đã giải quyết việc làm mới cho trên 1.900 người lao động (tăng 6,8% so với cùng); tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 2,59%; tỷ lệ thu gom rác thải, người dân sử dụng nước sạch, hộ gia đình văn hóa… đều đạt KH và tăng so với cùng kỳ năm 2018. Công tác văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng được thực hiện tốt.

Có được kết quả trên là do cấp ủy các cấp trong huyện luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Cụ thể, Huyện ủy Kim Bảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết (NQ) của cấp ủy các cấp. Tiếp tục chú trọng thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của huyện chú trọng chỉ đạo, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng. Thông qua KTGS và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên vi phạm.

6 tháng cuối năm 2019, Kim Bảng xác định tiếp tục hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Các cấp ủy, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện tốt NQ của cấp ủy các cấp…

Đ/c Phạm Tư Lành- UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Tư Lành- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy yêu cầu: 6 tháng cuối năm Kim Bảng cần tập trung các biện pháp thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, triển khai tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII); quán triệt triển khai tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện NQ Trung ương 6 (khóa XII). Cùng đó, làm tốt công tác tuyên truyền, dân vận và phối hợp nắm bắt tình hình dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Song song với đó, tiếp tục làm tốt công tác KTGS, kiểm điểm, đánh giá, phân loại, tổ chức đảng, đảng viên, tránh việc chạy theo thành tích. Về phát triển KT- XH tập trung lãnh đạo, tìm giải pháp thiết thực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng huyện NTM. Mặt khác, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và xử lý sai phạm sau thanh tra, kiểm tra; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; phấn đấu vượt thu ngân sách theo chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Huyện ủy Kim Bảng

Các tin khác