Thứ 5 Ngày 27/06/2019

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”

Sáng 26/6, Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Sáng 26/6, Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh”.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quy chế dân chủ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thành viên BCĐ tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, MTTQ, các hội, đoàn thể, địa phương.

Các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thực sự được quan tâm. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ ở cơ sở có chuyển biến rõ nét. 

Việc thực hiện QCDC  trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Những nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa thực hiện ở các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Thực hiện QCDC ở cơ sở được gắn với đổi mới hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư, siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí…tạo được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện QCDC ở cơ sở của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có lúc chưa sâu sát, thường xuyên. Việc thực hiện QCDC ở 3 loại hình cơ sở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện hình thức. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có việc chưa chặt chẽ. Hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chậm đổi mới, hiệu quả chưa cao…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Quy chế dân chủ tỉnh phát biểu kết luận tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, địa phương đã nêu ý kiến tham luận tập trung đánh giá thực trạng, đặc biệt là khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị, trách nhiệm của người dân. Nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm phát huy đầy đủ, thực chất hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị, kết luận, văn bản quy phạm pháp luật của các cấp ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở. Thực hiện QCDC gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua, cuộc vận động; Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu phải xác định: xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, qua đó gương mẫu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân, huy động sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện.

Song song với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở tất cả các loại hình. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng các nội dung, hình thức công khai phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, nhất là các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân như: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài chính ngân sách, an sinh xã hội, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…đảm bảo “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tọa đàm.

Mặt khác, nâng cao chất lượng giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Thực hiện nghiêm quy định người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại, tiếp công dân; phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; Thực hiện nghiêm các quy định trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng QCDC, quy chế đối thoại, thỏa ước lao động... 

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị về thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc...

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác