Thứ 6 Ngày 10/05/2019

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2019

Sáng 10/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành phiên họp tháng 5 năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Sáng 10/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành phiên họp tháng 5 năm 2019. Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

      Hội nghị đã thảo luận và thống nhất: Trước khi diễn ra kỳ họp giữa năm theo thường lệ sẽ tổ chức kỳ họp bất thường với một số nội dung liên quan đến bổ sung danh mục các dự án thu hồi và chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa; danh mục, chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; thông qua, xác nhận kết quả giải quyết việc phát sinh giữa 2 kỳ họp và một số nội dung về công tác cán bộ.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

      Về kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh khóa XVIII, hội nghị thống nhất: dự kiến tổ chức trong 2,5 ngày (từ 10/7- 12/7/2019) tại Hội trường UBND tỉnh. Kỳ họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và phiên bế mạc kỳ họp. 

      Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

      Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 2019; Nghị quyết về cơ chế ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2021…

      Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tích cực phối hợp chuẩn bị để đảm bảo kỳ họp bất thường được tiến hành trong tháng 5/2019, chậm nhất là 31/5. Đối với kỳ họp giữa năm 2019, đồng chí đề nghị công tác phối hợp, chuẩn bị kỳ họp phải theo đúng các mốc thời gian đã đề ra. Các cơ quan tham mưu, soạn thảo chuẩn bị kịp thời các báo cáo phục vụ kỳ họp…

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

      Về phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 5, phiên họp đã nhất trí đánh giá: Trong tháng 4, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã giám sát, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đối với thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, nhất là những nội dung đã có cam kết, mốc thời gian thực hiện để đề nghị tập trung chỉ đạo, giải quyết. Các đơn thư, khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. Hoạt động chỉ đạo điều hòa, phối hợp giữa hai kỳ họp tiếp tục được duy trì chặt chẽ…

      Phiên họp cũng đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và thời gian tới: Tăng cường thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, đặc biệt là trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6(Khóa XII), các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phối hợp chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh; thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch; đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn…

      Phiên họp đã nghe lãnh đạo UBND, UB MTTQ tỉnh báo cáo kết quả triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua kỳ họp thứ bảy; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổng hợp tình hình các tầng lớp nhân dân; ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc MTTQ tham gia giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

      Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tiếp tục tập trung khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, trọng tâm là phối hợp chuẩn bị kỳ họp bất thường, kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh. 

      Đồng chí lưu ý một số vấn đề cần tập trung giải quyết, giám sát: xử lý những bức xúc về môi trường, xử lý rác thải; chế độ, chính sách xử lý dịch tả lợn Châu Phi… Đối với những vấn đề nóng, được nhiều cử tri quan tâm như: diễn biến phức tạp cũng như chiều hướng gia tăng các vụ án ma túy; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…, đồng chí Phạm Sỹ Lợi yêu cầu các tổ đại biểu các huyện, thành phố đưa vào nội dung chất vấn trong kỳ họp HĐND tỉnh tới đây. Cùng đó, tiếp tục rà soát các giải pháp, nhiệm vụ để chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác