Thứ 6 Ngày 10/05/2019

Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

Sáng ngày 10/5/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam theo Công văn số 1055-CV/TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức đảng tại Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước cấp huyện và giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thực hiện việc chuyển giao.

      Sáng ngày 10/5/2019, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tỉnh tổ chức Hội nghị chuyển giao tổ chức đảng Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Nam theo Công văn số 1055-CV/TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức đảng tại Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước cấp huyện và giao Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thực hiện việc chuyển giao.

      Dự Hội nghị chuyển giao có đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đại biểu Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức các huyện, thành phố; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ Chi cục Thuế, Kho bạc các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo các Đoàn thể thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các huyện, thành phố và Cục thuế, Kho bạc Nhà nước Hà Nam; …

      Việc chuyển giao các tổ chức đảng, đoàn thể của các Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành phố về trực thuộc tổ chức đảng, đoàn thể Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh là một bước chuẩn bị cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hai đơn vị nhằm nâng cao vai trò trong lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao đổi, thống nhất với Thường trực các huyện ủy, thành ủy về nội dung, cách thức thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đoàn thể. Qua đó, việc bàn giao hồ sơ, danh sách của các tổ chức đảng, đoàn thể, danh sách đảng viên, hội viên, đoàn viên theo đúng quy định và tiến độ đề ra.

      Tại Hội nghị, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và các Đoàn thể trực thuộc đã tiếp nhận 11 tổ chức cơ sở đảng gồm 234 đảng viên, 36 đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 55 hội viên Hội Cựu chiến binh và 260 công đoàn viên trực thuộc tổ chức đảng, đoàn thể các huyện, thành phố. Sau khi tiếp nhận, tổng số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của Đảng bộ Khối tăng từ 212 lên 223 chi bộ; nâng tổng số đảng viên từ 2.350 lên 2.584 đảng viên.

      Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Văn Hanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy; tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của các đồng chí trong Ban Tổ chức, trưởng các đoàn thể, cấp ủy cơ sở các Chi cục Thuế, Kho bạc huyện, thành phố và Đảng ủy Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

      Để các tổ chức đảng, đoàn thể được chuyển giao về Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh sớm đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng chí đề nghị: các huyện, thành ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy Cục Thuế, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trên địa bàn. Đảng ủy Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên an tâm công tác; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đảng duy trì hoạt động và hoạt động hiệu quả, chỉ đạo các đoàn thể sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đoàn thể.

Một số hình ảnh tại Hội nghị chuyển giao

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Các tin khác