Thứ 2 Ngày 22/04/2019

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II

Chiều ngày 19/4/2019, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II.

      Chiều ngày 19/4/2019, tại Hội trường Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II.

      Về dự buổi Lễ có đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Ninh - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; đồng chí Bùi Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II.

      Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II là Chi nhánh loại I hạng I, đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2019 theo Quyết định số 92/QĐ-HĐTV-TCTL, ngày 18/02/2019 về “Thay đổi tên gọi Agribank Chi nhánh thành phố Phủ Lý Hà Nam và Phòng giao dịch phụ thuộc”; Quyết định số 97/QĐ-HĐTV-TCTL, ngày 18/02/2019 về “Điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Hà Nam” của Hội đồng Thành viên Agribank Việt Nam. Các đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Hà Nam II gồm: Agribank Chi nhánh Đồng Văn, Agribank Chi nhánh huyệnThanh Liêm và Agribank Chi nhánh huyện Bình Lục.

      Kế thừa và phát huy thành quả từ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II cam kết sẽ thực hiện tốt các quy định trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, hợp đồng về thoả ước lao động. Đoàn kết, động viên cán bộ, nhân viên phấn đấu vì mục tiêu chung, đó là: Thực hiện kinh doanh ổn định, an toàn và hiệu quả; Tập trung nguồn lực cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; Chủ động phòng ngừa, hạn chế và khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật, những rủi ro phát sinh trong hoạt động ngân hàng; Thực hiện nghiêm văn hóa Agribank; Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cán bộ, nhân viên; Mọi hoạt động của đơn vị thực hiện theo chủ trương,  đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức tôn trọng pháp luật và tinh thần lao động có kỷ cương, kỷ luật...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng.

      Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Khối chúc mừng Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II được thành lập xuất phát từ nhu cầu thực tế khách quan, phù hợp với yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng để phát huy tốt vai trò của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí giao nhiệm vụ cho Đảng bộ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (nhiệm kỳ 2015 - 2020), chương trình công tác năm 2019 để cụ thể hóa thành chương trình hành động, xây dựng Quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của Đảng bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng xây dựng Đảng bộ toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới…

Đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

      Thay mặt Đảng bộ đồng chí Bùi Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam II phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối và hứa sẽ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ phấn đấu xây dựng Đảng bộ thành một tập thể đoàn kết, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; phối hợp với Ban Giám đốc Chi nhánh lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển./.

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh

Các tin khác