Thứ 3 Ngày 09/04/2019

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Kim Bảng: Giao ban công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II, năm 2019

Sáng ngày 09/4/219, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019. Đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Thụy Hải - Phó Chánh Văn phòng UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III - UBKT Tỉnh ủy

      Sáng ngày 09/4/219, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2019. Đại biểu tỉnh có đồng chí Nguyễn Thụy Hải - Phó Chánh Văn phòng UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Hải - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III - UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

      Quý I năm 2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đảm bảo đúng quy trình. Trong quý, đã tham mưu cấp ủy giám sát 04 tổ chức đảng (TCĐ) và 12 đảng viên về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” gắn với việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. UBKT Huyện ủy kiểm tra 06 TCĐ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 03 tổ chức về thi hành kỷ luật trong đảng; 03 tổ chức về việc lập dự toán và thu chi đảng phí với 855 đảng viên. Kết quả các TCĐ, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; một số chi bộ thu nộp đảng phí chưa đúng, chưa đủ đã yêu cầu các đơn vị tiến hành truy thu theo quy định. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và 02 đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã trong thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính, 01 đảng viên trong việc phát ngôn, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; giải quyết tố cáo đối với 01 đồng chí Bí thư Đảng ủy; đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với 01 đồng chí; phối hợp tổ chức 01 đợt tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho gần 500 cán bộ cấp ủy chi bộ trở lên trong đó có 102 đồng chí ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở kiểm tra 12 TCĐ và 02 đảng viên; giám sát 13 TCĐ và 03 đảng viên về thực hiện các chương trình, Chỉ thị, nghị quyết của đảng, công tác an ninh quốc phòng, việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế; thi hành kỷ luật 07 đồng chí (khiển trách 06 đồng chí vi vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3); cảnh cáo 01 đồng chí vi phạm công tác quản lý đất đai); UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 07 TCĐ về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát 09 TCĐ về thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng và Nhà nước; kiểm tra 10 TCĐ và 276 đảng viên về thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đảng phí… Nhìn chung các TCĐ và đảng viên được kiểm tra thực hiện tốt chế độ quy định.

      Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đề nghị các xã, thị trấn rà soát, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng trong quý II năm 2019, đôn đốc giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường kiểm tra TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm kiểm tra công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, dịch tả lợn châu phi... kiện toàn Ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở đảm bảo quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đảm bảo đúng quy định; xem xét, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đảm bảo đúng nguyên tắc những trường hợp đảng viên, TCĐ vi phạm kỷ luật Đảng tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo./.

Huyện ủy Kim bảng

Các tin khác