Thứ 3 Ngày 09/04/2019

Đoàn công tác Trung ương Hội khuyến học Việt Nam làm việc tại Hà Nam

Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học (HKH) Việt Nam cùng đoàn công tác đã về làm việc với tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả".

      Chiều 8/4, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội khuyến học (HKH) Việt Nam cùng đoàn công tác đã về làm việc với tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả".

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước,
Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

      Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành....

      Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đến nay, hệ thống tổ chức HKH trên địa bàn Hà Nam được xây dựng và phát triển sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở với tổng số 123 HKH, trên 1.400 chi HKH và có trên 2.100 Ban Khuyến học với tổng số gần 240.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở các cấp hội.

      Trong những năm qua, các cấp HKH trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tích cực trong việc thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng, khóa XII, chủ trương chung của tỉnh đối với các Hội là thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất các Hội có tính chất, chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động tương đồng, các hội cùng đối tượng hội viên, cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, thời gian qua, cơ cấu cán bộ HKH cấp tỉnh, huyện, thành phố cơ bản được giữ ổn định và chỉ thực hiện sắp xếp đối với cán bộ HKH cấp cơ sở.

Đồng chí  Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

      Theo đó, cán bộ HKH ở 61/116 xã, phường được đảm nhiệm thêm một số chức danh, cấp thôn xóm cũng tiến hành thực hiện lộ trình kiêm nhiệm để giảm số lượng người và nâng cao phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách. Các chế độ hỗ trợ cho cán bộ giữ chức danh chủ chốt trong HKH cấp tỉnh, thành phố, huyện không thay đổi. Đối với cấp xã, chế độ hỗ trợ được thực hiện theo hình thức khoán.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích của HKH các cấp tỉnh Hà Nam trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

      Đối với các vấn đề liên quan tới Nghị quyết 18, đồng chí nhấn mạnh: Tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các hội tự nguyện tùy theo điều kiện thực tế. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ tại cơ sở cần căn cứ vào năng lực thực tế của đội ngũ và chức năng, nhiệm vụ của hội, không nên dựa vào biên chế và kinh phí được giao để bố trí, sắp xếp. Đồng thời, nhất trí với việc thực hiện giao phó chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HKH của địa phương…

      Tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Trung ương HKH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 18 trên tinh thần tạo sự chủ động cho các tổ chức hội, phù hợp với định hướng chung của trung ương. Kinh phí thường xuyên cho hoạt động các hội, trong đó có HKH từng bước được thực hiện theo tinh thần tự đảm bảo kinh phí, Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí đối với những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho các hội. Qua đó, đề nghị các ngành liên quan hướng dẫn các hội về việc lập dự toán, đảm bảo hoạt động của các hội thiết thực.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác