Thứ 2 Ngày 08/04/2019

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2019

Chiều ngày 05/4/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2019

      Chiều ngày 05/4/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban với Thường trực UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/ 2019

Đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

      Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của UBKT Trung ương, Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo quy định; nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát liên quan đến yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; đảm bảo chất lượng. Cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra được 173 lượt tổ chức đảng và 2.184 lượt đảng viên; giải quyết tố cáo đối 04 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 03 đảng viên; giám sát chuyên đề được 80 lượt tổ chức đảng và 77 lượt đảng viên; thi hành kỷ luật 29 đảng viên, bằng các hình thức: khiển trách 25 đảng viên, cảnh cáo 01 đảng viên, khai trừ 03 đảng viên.

      Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong quý I vừa qua đã góp phần tích cực giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, giữ vững ổn định hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018: Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh cần tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp, tập trung thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; chú trọng phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; xem xét xử lý và đề nghị xử lý đảng viên vi phạm (nếu có).

      Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở; nhất là nơi có vấn đề “nổi cộm”, chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ./.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

 

Các tin khác