Thứ 5 Ngày 07/03/2019

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5

Chiều 6/3, tại huyện Kim Bảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực (TT) HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Chiều 6/3, tại huyện Kim Bảng, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Thường trực (TT) HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021.

      Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kết luận hội nghị giao ban lần thứ 4 của HĐND, TT HĐND các cấp. Theo đó, TT HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, TT HĐND các huyện, thành phố đã tập trung thực hiện Kế hoạch số 02/TT HĐND tỉnh về việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh đạt kết quả toàn toàn diện các nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

      TT HĐND tỉnh, các huyện, thành phố đã đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND các cấp đã ban hành, hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều vượt so với nghị quyết HĐND các cấp đề ra. 

      Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được đổi mới; chất lượng, hiệu quả hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND cuối năm 2018 được nâng lên; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân hiệu quả thiết thực hơn; chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên. Việc phối hợp giữa TT HĐND với UBND, Ban TT Uỷ ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện được triển khai hiệu quả, chặt chẽ.

      TT HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định, phù hợp với thực tế địa phương… 

      Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã phân tích, nêu rõ những hạn chế cần khắc phục, trong đó có hạn chế về công tác chuẩn bị, tham mưu đề xuất ban hành nghị quyết của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động; việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố còn có nội dung chậm; việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có nội dung còn chậm, chưa cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu của cử tri…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

      Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, hội nghị đã thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục tăng cường công tác phối hợp triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, các nghị quyết thực hiện Nghị quyết TW 6 (Khóa XII); nâng cao chất lượng kỳ họp, phiên họp của TT HĐND các cấp, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; TT HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện các kết luận sau giám sát; tích cực, thường xuyên đôn đốc việc giải quyết  ý kiến, kiến nghị của cử tri; thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân ở tất cả các cấp…

      Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận chuyên đề về “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ngăn ngừa vi phạm pháp luật”. Qua thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp, những kinh nghiệm thực tế cũng như những kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát trong thời gian tới.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng như những kết quả đạt được từ sau hội nghị giao ban lần thứ 4. 

      Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. 

      Liên quan đến chuyên đề thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh giải pháp nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề đó là lựa chọn chủ đề, nội dung giám sát; chú ý thành phần đoàn giám sát là hết sức quan trọng. Đối tượng phạm vi giám sát phải trên cơ sở khảo sát để lựa chọn; kết luận, kiến nghị sau giám sát phải cụ thể, có sức thuyết phục, rõ ràng. Tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát. Đồng thời cần phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử, MTTQ trong giám sát thực hiện các nghị quyết, chính sách pháp luật, ngăn ngừa vi phạm pháp luật…

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác