Thứ 5 Ngày 21/02/2019

BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo việc thực hiện quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản khu vực Tây Đáy các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm

Sáng ngày 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về việc rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, khai thác, chế biến khoáng sản khu vực Tây Đáy các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, đề xuất các phương án xử lý đảm bảo khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ nói chung và phục vụ Đại lễ Vasek nói riêng; Báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kết nối hạ tầng khu vực giáp ranh giữa Khu vực 2 và Khu vực 3 thuộc Quy hoạch chung Tây Đáy của huyện Thanh Liêm, trong đó có tuyến đường băng tải vận chuyển nguyên liệu đá của nhà máy Xi măng Thành Thắng.

      Sáng ngày 21/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về việc rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, khai thác, chế biến khoáng sản khu vực Tây Đáy các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm, đề xuất các phương án xử lý đảm bảo khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ nói chung và phục vụ Đại lễ Vasek nói riêng; Báo cáo quy hoạch sử dụng đất và kết nối hạ tầng khu vực giáp ranh giữa Khu vực 2 và Khu vực 3 thuộc Quy hoạch chung Tây Đáy của huyện Thanh Liêm, trong đó có tuyến đường băng tải vận chuyển nguyên liệu đá của nhà máy Xi măng Thành Thắng.

      Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

      Báo cáo về việc rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, khai thác, chế biến khoáng sản khu vực Tây Đáy các huyện Kim Bảng, Thanh Liêm do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị nêu rõ: Hiện nay, tại khu vực phía Tây (thuộc thị trấn Ba Sao, xã Tân Sơn, Tượng Lĩnh, Khả Phong, Liên Sơn, Thi Sơn, Thanh Sơn) của huyện Kim Bảng và khu vực Tây Đáy của huyện Thanh Liêm (thuộc quy hoạch 518) đã có sự thay đổi mục tiêu phát triển, chú trọng đẩy mạnh phát triển loại hình dịch vụ, du lịch, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng nhằm hướng đến phát triển bền vững. Do đó, một số khu vực cần điều chỉnh định hướng phát triển để phù hợp với thực tế hiện nay và làm tiền đề cho phát triển lâu dài. 

      Quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển bền vững đã và sẽ ảnh hưởng đến tình hình hoạt động, khai thác khoáng sản của một số doanh nghiệp trong khu vực. Việc doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường trong khu vực (đặc biệt ảnh hưởng đến Khu du lịch Tam Chúc, sân gofl Kim Bảng, sân gofl Tượng Lĩnh, sân gofl Đồi Con Phượng và các dự án dịch vụ nghỉ dưỡng khác) cần phải chấm dứt hoạt động hoặc di dời theo quy hoạch.

      Để đảm bảo khai thác hiệu quả gắn với bảo vệ cảnh quan môi trường, phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ nói chung và phục vụ Đại lễ Vesak nói riêng, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất: Dừng thực hiện (hoặc có lộ trình dừng) tất cả các quy hoạch, dự án (bao gồm quy hoạch, dự án đang triển khai, hoạt động; đã được cơ quan nhà nước có văn bản cho nghiên cứu, đề xuất, quyết định chủ trương đầu tư; hoặc có văn bản của UBND tỉnh đề nghị bộ, ngành Trung ương bổ sung quy hoạch liên quan, xem xét giải quyết…) có toàn bộ diện tích nằm trong ranh giới quy hoạch, vùng đệm bảo vệ cảnh quan của các dự án Khu du lịch Tam Chúc; sân gofl Kim Bảng, sân gofl Tượng Lĩnh; điểm vui chơi giải trí hồ Ba Hang; khu vực nghiên cứu của tập đoàn FLC; khu bảo tồn động vật Vọoc mông trắng (khi dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt); sân gofl Đồi Con Phượng (khu vực 2- quy hoạch 518)…

      Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Các ý kiến tại hội nghị đều cơ bản nhất trí với các nội dung, đánh giá, giải pháp, kiến nghị, đề xuất trong báo cáo của UBND tỉnh. 

      Để khắc phục những hạn chế, tồn tại như: ô nhiễm môi trường, phát triển không bền vững, các doanh nghiệp đầu tư chưa thực nghiêm các cam kết của mình với tỉnh, quản lý nhà nước trong lĩnh vực này chưa thực sự quyết liệt đối với từng dự án … đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Trước mắt, cần tập trung rà soát, đánh giá, triển khai, thực hiện Đề án về giảm thiểu môi trường vùng Tây Đáy đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua; thu hút, phát triển mạnh các lĩnh vực về dịch vụ, du lịch để thực hiện phát triển bền vững. 

      Về chủ trương chung, nhất trí với đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Lưu ý, khi rà soát cần xác định giải pháp đối với từng dự án cụ thể trong khu vực đã được quy hoạch Khu du lịch Tam Chúc Ba Sao và các dự án khác. Cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động các doanh nghiệp thực hiện theo mục tiêu chung của tỉnh, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ hợp lý đối với từng dự án…

      Nội dung báo cáo đề xuất Quy hoạch sử dụng đất và kết nối hạ tầng khu vực giáp ranh giữa Khu vực 2 và Khu vực 3 trong đó có tuyến đường băng vận chuyển nguyên liệu đá vôi từ Thung Dược về nhà máy xi măng Thành Thắng khu vực Tây Đáy trên địa bàn huyện Thanh Liêm có nêu: Khu vực Tây Đáy trên địa bàn huyện Thanh Liêm có phạm vi nghiên cứu khoảng 3.750ha, được phân làm 03 khu vực. 

      Khu vực 1, được giới hạn bởi đường T3, đường ĐT 495B, sông Đáy và ranh giới phía Bắc, diện tích khoảng 1.630ha. Chức năng chính của Khu vực 1 là công nghiệp xi măng, công nghiệp khai thác chế biến vật liệu xây dựng thông thường và vùng dự trữ khai thác vật liệu xây dựng. 

      Khu vực 2, giới hạn bởi đường T3, đường ĐT 495B đến hết địa phận tỉnh Hà Nam về phía Tây. Chức năng chính của khu vực 2 là khu vui chơi giải trí và các khu chức năng phụ trợ. 

      Khu vực 3, giới hạn bởi phía Nam đường ĐT495B đến hết địa phận tỉnh Hà Nam, có diện tích khoảng 1670ha. Chức năng chính của khu vực này là khu liên hợp công nghiệp và phát triển dân cư đô thị. 

      Quy hoạch sử dụng đất khu vực giáp ranh giữa Khu vực 2 và Khu vực 3 được bố trí là đất cây xanh mặt nước (khoảng 33ha), khu thương mại dịch vụ (khoảng 34ha), khu biệt thự nghỉ dưỡng (khoảng 38ha), còn lại khoảng 18ha là đất dân cư hiện trạng.

      Theo đề xuất điều chỉnh so với quy hoạch 518, Khu vực 1 giữ nguyên tính chất, quy mô, phạm vi, ranh giới và quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch 518. Khu vực 2 cơ bản giữ nguyên tính chất, chức năng chính quy hoạch sử dụng đất theo quy hoạch 518, chỉ thay đổi về quy mô diện tích để phù hợp với thực tế tuyến đường T3 được duyệt. 

      Hiện nay, quy mô tổng diện tích Khu vực 2 khoảng 405ha (so với quy hoạch 518, diện tích dành cho sân gofl giảm khoảng 48ha để đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ). Khu vực 3, thay đổi tính chất, chức năng chính so với quy hoạch 518, điều chỉnh không thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp điện, thép (theo kết luận số 57-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

      Kết nối hạ tầng trong khu vực giáp ranh Khu vực 2,3 so với quy hoạch 518 hướng tuyến đường T3 có sự thay đổi, không đi thẳng lên Thung Dược mà đi vòng sang Hòa Bình sau đó mới kết nối với Tam Chúc. Bỏ đoạn tuyến quy hoạch kết nối từ ngã ba Thanh Bồng, xã Thanh Nghị đi tỉnh Hòa Bình so với quy hoạch 518 (khoảng 3.3km)…

      Để phù hợp với định hướng phát triển lâu dài, đảm bảo quá trình phát triển gắn liền với bảo vệ, tôn tạo và khai thác có hiệu quả cảnh quan môi trường tự nhiên, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đề xuất 3 phương án bổ sung quy hoạch tuyến đường băng tải vận chuyển nguyên liệu đá vôi từ Thung Dược về nhà máy xi măng Thành Thắng. 

      Phương án 1: Đề xuất hướng tuyến băng tải cơ bản đi dọc theo về phía Đông tuyến đường vận tải dùng chung hiện trạng; tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,8 km, có điều chỉnh hướng tuyến tại một số vị trí để đảm bảo các yêu cầu về thông số kỹ thuật. 

      Phương án 2, một phần hướng tuyến băng tải (ở phía Bắc) đi dọc theo tuyến đường vận tải dùng chung hiện nay, một phần đoạn tuyến (ở phía Nam) được điều chỉnh hướng tuyến đi thẳng về phía Đông, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,8km.

      Phương án 3, hướng tuyến băng tải đi lệch hẳn về phía Đông đường vận tải dùng chung, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,7 km đi trong vùng hành lang cây xanh cách ly, cây xanh bảo vệ cảnh quan (theo quy hoạch định hướng 518).

      Về phương án đề xuất mở rộng quy mô diện tích quy hoạch sân gofl Đồi Con Phượng và khu vực phụ trợ, đề xuất, kiến nghị bổ sung quy hoạch tuyến đường băng tải vận chuyển nguyên liệu đá vôi của công ty cổ phần Xi măng Thành Thắng theo phương án 1. Đồng ý chủ trương giao Tổng công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành nghiên cứu mở rộng phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch sân gofl đồi Con Phượng và các khu vực phụ trợ với phạm vi ranh giới như đề xuất, đảm bảo không chồng lấn với các dự án đã có chủ trương nghiên cứu.

      Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại hội nghị, kết luận về nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đề nghị cần làm rõ thêm phần diện tích, vùng đệm cây xanh để quản lý và làm cơ sở phục vụ cho các dự án khu du lịch giải trí đối với khu vực 2. 

      Nhất trí bổ sung quy hoạch tuyến đường vận tải vật liệu xây dựng vào quy hoạch hạ tầng dùng chung. Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xác định rõ quy mô, độ dài, vị trí của tuyến vận tải vật liệu xây dựng. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu các vị trí để điều chỉnh hướng tuyến đảm bảo hài hòa, cân đối giữa 2 Khu vực theo quy hoạch 518, đảm bảo cảnh quan môi trường trong quá trình vận hành cũng như các yếu tố về kỹ thuật...

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác