LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 47/ 53 : Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 25/11/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số trường trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Bí thư Đ/c CVP Trường PTTH Kim Bảng B
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số trường trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Phó Bí thư TTTU Trường THCS Chuyên Ngoại
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số trường trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Đ/c Chủ tịch Mầm non Thị trấn Quế
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Hội nghị tọa đàm về dự thảo về “Quy định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên nhất là về đạo đức, lối sống”. Đ/c Phó Bí thư TTTU Nam Định
14h00' - Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Đ/c Chủ tịch Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' - Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” . TTTU LĐVP Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. TTTU LĐVP Hội trường UBND tỉnh
8h00' - Hội thảo đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội, việc triển khai các Đề án của Chính phủ của Cụm thi đua Hội Phụ nữ các tỉnh đồng bằng sông Hồng . Khách sạn Hòa Bình
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
15h30' - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế Quy hoạch sân golf Đồi Con Phượng, huyện Thanh Liêm TTTU Đ/c CVP Thanh Liêm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). TTTU LĐVP Nhà VHTT tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai về giao lưu tại tỉnh TTTU LĐVP .
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
19/11/2018
8h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số trường trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11Đ/c Bí thưĐ/c CVPTrường PTTH Kim Bảng B
14h00'Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số trường trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11Đ/c Phó Bí thư TTTUTrường THCS Chuyên Ngoại
14h00'Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà một số trường trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11Đ/c Chủ tịchMầm non Thị trấn Quế
Thứ 3
20/11/2018
14h00'Hội nghị tọa đàm về dự thảo về “Quy định về phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú; nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên nhất là về đạo đức, lối sống”.Đ/c Phó Bí thư TTTUNam Định
14h00'Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnhĐ/c Chủ tịchHội trường UBND tỉnh
Thứ 4
21/11/2018
8h00'Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' Hội nghị Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 16/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác dân vận của chính quyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” .TTTULĐVPHội trường UBND tỉnh
Thứ 5
22/11/2018
7h30' Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII.TTTULĐVPHội trường UBND tỉnh
8h00'Hội thảo đánh giá kết quả triển khai phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội, việc triển khai các Đề án của Chính phủ của Cụm thi đua Hội Phụ nữ các tỉnh đồng bằng sông Hồng .Khách sạn Hòa Bình
14h00' Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUHĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchUBND tỉnh
15h30'Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế Quy hoạch sân golf Đồi Con Phượng, huyện Thanh LiêmTTTUĐ/c CVPThanh Liêm
Thứ 6
23/11/2018
8h00'Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII).TTTULĐVPNhà VHTT tỉnh
Thứ 7
24/11/2018
Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai về giao lưu tại tỉnhTTTULĐVP.
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.