LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 27/ 53 : Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
9h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, ngày 25/4/2017. Đ/c Bí thư Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
7h30 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm Đ/c Chủ tịch Bộ CHQS tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành liên quan báo cáo cơ chế, chính sách thu hút công ty Hyosung (Hàn Quốc) Đ/c Chủ tịch P.203, Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học Nam Cao. Đ/c Chủ tịch P.203, Trụ sở UBND tỉnh
13h30' - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp lần thứ 4 - HĐND tỉnh; thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. TTTU LĐVP P.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) TTTU LĐVP P.321 Trụ sở UBND tỉnh
- Họp Đảng ủy Quân khu 3 (ngày 29, 30/6/2017) Đ/c Bí thư Hải Phòng
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
26/06/2017
9h00'Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 64-KH/BCĐTW, ngày 25/4/2017.Đ/c Bí thưĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
7h30Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu nămĐ/c Chủ tịchBộ CHQS tỉnh
Thứ 3
27/06/2017
14h00'Lãnh đạo UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành liên quan báo cáo cơ chế, chính sách thu hút công ty Hyosung (Hàn Quốc)Đ/c Chủ tịchP.203, Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4
28/06/2017
7h30'Sở Xây dựng báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học Nam Cao.Đ/c Chủ tịchP.203, Trụ sở UBND tỉnh
13h30'Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp lần thứ 4 - HĐND tỉnh; thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.TTTULĐVPP.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
29/06/2017
8h00'Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)TTTULĐVPP.321 Trụ sở UBND tỉnh
Họp Đảng ủy Quân khu 3 (ngày 29, 30/6/2017)Đ/c Bí thưHải Phòng
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
30/06/2017
14h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.