LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 29/ 53 : Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020 (cả ngày). TTTU Đ/c Thiệm - Phó CVP Hội trường UBND tỉnh
8h00' - Hội nghị trực tuyến của Ban Dân vận Trung ương . P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Cả ngày - Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020. TTTU Đ/c Thiệm - Phó CVP Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày). TTTU Đ/c Tịnh - Phó CVP Kim Bảng
8h00' - Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Lãnh Đạo UBND P.321 UBND tỉnh
14h00' - Họp khối thi đua các cơ quan khối Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2020. . Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025. . Kim Bảng
7h00' - Các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Đ/c Bí thư Đ/c CVP Phủ Lý
7h00' - Các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thiệm - Phó CVP Bình Lục
7h00' - Các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Đ/c Chủ tịch Kim Bảng
14h00' - Giao ban lãnh đạo HĐND tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh. Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày). TTTU Đ/c Tịnh - Phó CVP HT Cục Thuế tỉnh
8h00' - Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương. . P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
13/07/2020
7h30'Kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020 (cả ngày).TTTUĐ/c Thiệm - Phó CVPHội trường UBND tỉnh
8h00'Hội nghị trực tuyến của Ban Dân vận Trung ương.P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
14/07/2020
Cả ngàyKỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2020.TTTUĐ/c Thiệm - Phó CVPHội trường UBND tỉnh
Thứ 4
15/07/2020
7h30'Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).TTTUĐ/c Tịnh - Phó CVPKim Bảng
8h00'Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.Lãnh Đạo UBNDP.321 UBND tỉnh
14h00'Họp khối thi đua các cơ quan khối Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2020..Đ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
16/07/2020
7h30'Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Kim Bảng nhiệm kỳ 2020-2025..Kim Bảng
7h00'Các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.Đ/c Bí thưĐ/c CVPPhủ Lý
7h00'Các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thiệm - Phó CVPBình Lục
7h00'Các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.Đ/c Chủ tịchKim Bảng
14h00'Giao ban lãnh đạo HĐND tỉnh.Đ/c Phó Bí thư TTTUHĐND tỉnh
14h00'Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.Đ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
17/07/2020
7h30'Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (cả ngày).TTTUĐ/c Tịnh - Phó CVPHT Cục Thuế tỉnh
8h00'Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm của Ban Nội chính Trung ương..P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.