LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 29/ 53 : Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 21/07/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' - Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Mạnh-Phó CVP P.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Huyện uỷ Kim Bảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII. . Kim Bảng
7h30' - Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Thanh Liêm. Đ/c Phó Bí thư TTTU Thanh Liêm
- TTTU làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Thông báo 464 của UBKTW. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Hội nghị TTTU nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Huyện uỷ Thanh Liêm báo cáo Đề án thành lập thị trấn huyện lỵ của Thanh Liêm gắn với tình hình thực hiện quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. TTTU Đ/c Mạnh-Phó CVP KS Mường Thanh
7h30' - Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Kim Bảng. Đ/c Phó Bí thư TTTU Kim Bảng
14h00' - Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Huyện uỷ Thanh Liêm báo cáo Đề án thành lập thị trấn huyện lỵ của Thanh Liêm gắn với tình hình thực hiện quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh LĐ UBND UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Hội nghị Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
15/07/2019
7h30'Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30'Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Mạnh-Phó CVPP.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
16/07/2019
7h30'Huyện uỷ Kim Bảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII..Kim Bảng
7h30'Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Thanh Liêm.Đ/c Phó Bí thư TTTUThanh Liêm
TTTU làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Thông báo 464 của UBKTW. TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Hội nghị TTTU nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Huyện uỷ Thanh Liêm báo cáo Đề án thành lập thị trấn huyện lỵ của Thanh Liêm gắn với tình hình thực hiện quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
17/07/2019
8h00'Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. TTTUĐ/c Mạnh-Phó CVPKS Mường Thanh
7h30'Khai mạc kỳ họp HĐND huyện Kim Bảng.Đ/c Phó Bí thư TTTUKim Bảng
14h00'Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.401 Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
18/07/2019
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận, tham gia góp ý vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Huyện uỷ Thanh Liêm báo cáo Đề án thành lập thị trấn huyện lỵ của Thanh Liêm gắn với tình hình thực hiện quy hoạch Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhLĐ UBNDUBND tỉnh
Thứ 6
19/07/2019
14h00'Hội nghị Tỉnh uỷ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPHT UBND tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.