LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 38/ 53 : Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Tổng duyệt chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. TTTU LĐVP Nhà văn hóa TT tỉnh
18h00' - Gặp mặt một số Tổng biên tập Báo Trung ương, Giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Bình - Phó CVP P.101 Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
9h00' - Họp báo Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. . HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần XX. Đ/c Bí thư Đ/c CVP Duy Tiên, Phủ Lý, Lý Nhân
8h00' - Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần XX. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thiệm - Phó CVP Kim Bảng, Bình Lục, Thanh Liêm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Giao ban lãnh đạo HĐND tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh. Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Lễ khởi công Cụm công nghiệp Châu Giang, Duy Tiên và động thổ Nhà máy ô tô Hồng Đức. TTTU LĐVP Duy Tiên
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Huyện Lý Nhân tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. TTTU Đ/c CVP Lý Nhân
- Đ/c Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về kiểm tra tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. TTTU LĐVP Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
13h30' - Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. TTTU LĐVP Nhà Văn hóa TT tỉnh
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
14/09/2020
8h00'Tổng duyệt chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.TTTULĐVPNhà văn hóa TT tỉnh
18h00'Gặp mặt một số Tổng biên tập Báo Trung ương, Giám đốc Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Bình - Phó CVPP.101 Tỉnh ủy
Thứ 3
15/09/2020
9h00'Họp báo Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. .HT UBND tỉnh
Thứ 4
16/09/2020
8h00'Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần XX.Đ/c Bí thưĐ/c CVPDuy Tiên, Phủ Lý, Lý Nhân
8h00'Kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan phục vụ Đại hội Đại biểu tỉnh Hà Nam lần XX.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thiệm - Phó CVPKim Bảng, Bình Lục, Thanh Liêm
Thứ 5
17/09/2020
14h00'Giao ban lãnh đạo HĐND tỉnh.Đ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh. Đ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
18/09/2020
Lễ khởi công Cụm công nghiệp Châu Giang, Duy Tiên và động thổ Nhà máy ô tô Hồng Đức. TTTULĐVPDuy Tiên
Thứ 7
19/09/2020
8h00'Huyện Lý Nhân tổ chức Lễ đón nhận Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019. TTTUĐ/c CVPLý Nhân
Đ/c Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về kiểm tra tình hình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.TTTULĐVPTỉnh ủy
Chủ nhật
20/09/2020
13h30'Phiên thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. TTTULĐVPNhà Văn hóa TT tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.