LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 47/ 53 : Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 24/11/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV Đ/c Bí thư Hà Nội
8h00' - Giao ban TTTU TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' (dự kiến) - Khảo sát việc lập Dự án xử lý ô nhiễm nước sông Nhuệ. Đ/c Bí thư .
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
9h00' - Tiếp Nhà đầu tư về khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dưỡng lão tại tỉnh. Đ/c Bí thư .
13h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVIII. TTTU P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Tiếp Nhà đầu tư về nghiên cứu Dự án trung tâm Logistic tại tỉnh. . .
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
18/11/2019
Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ dự Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIVĐ/c Bí thưHà Nội
8h00'Giao ban TTTUTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' (dự kiến)Khảo sát việc lập Dự án xử lý ô nhiễm nước sông Nhuệ.Đ/c Bí thư.
Thứ 3
19/11/2019
9h00'Tiếp Nhà đầu tư về khảo sát Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dưỡng lão tại tỉnh.Đ/c Bí thư.
13h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVIII.TTTUP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
20/11/2019
Tiếp Nhà đầu tư về nghiên cứu Dự án trung tâm Logistic tại tỉnh...
Thứ 5
21/11/2019
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.