LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 43/ 53 : Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về cải cách tư pháp về làm việc tại tỉnh. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h00' - Tiếp lãnh đạo Công ty Fuji Engineering (Nhật Bản). Đ/c Bí thư P.101 Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017. Đ/c Chủ tịch P. 309 Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
14h00 - Nghe Dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường Khu vực Tây Đáy, huyện Thanh Liêm. Đ/c Chủ tịch P. 203 Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
07h30' - Đại hội đại biểu người công giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đ/c Phó Bí thư TTTU Hội trường Công an tỉnh
08h00' - Hội nghị giao ban trực tuyến của Văn phòng TW Đảng. . LĐVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30 - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và công tác cán bộ. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
07h30' - Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; nghe đ/c Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP Hội trường UBND tỉnh
13h30' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
16/10/2017
8h00'Đoàn công tác của BCĐ Trung ương về cải cách tư pháp về làm việc tại tỉnh.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h00'Tiếp lãnh đạo Công ty Fuji Engineering (Nhật Bản).Đ/c Bí thưP.101 Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017. Đ/c Chủ tịchP. 309 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 3
17/10/2017
14h00Nghe Dự án cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường Khu vực Tây Đáy, huyện Thanh Liêm. Đ/c Chủ tịchP. 203 Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4
18/10/2017
07h30'Đại hội đại biểu người công giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.Đ/c Phó Bí thư TTTUHội trường Công an tỉnh
08h00'Hội nghị giao ban trực tuyến của Văn phòng TW Đảng..LĐVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh tình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 và công tác cán bộ.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
19/10/2017
8h00'Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVIII.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
20/10/2017
07h30'Hội nghị Tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; nghe đ/c Bí thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPHội trường UBND tỉnh
13h30'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.