LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 12/ 53 : Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết khiếu nại với đảng viên. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
9h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm Nghị quyết 28 về tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tỉnh hình mới. Đ/c Bí thư Đ/c CVP Bộ CHQS tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng các tỉnh đồng bằng sông Hồng. TTTU Đ/c Mạnh-Phó CVP KS Mường Thanh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020; về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới quy mô 150ha thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
9h00' - Lễ khai trương Chi nhánh Ngân hành Wooribank (Hàn Quốc) . Phủ Lý
13h00' - Đoàn công tác của tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Hoà Bình (ngày 22 - 23/3/2019) TTTU Đ/c CVP Hoà Bình
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
18/03/2019
8h00'Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết khiếu nại với đảng viên.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
9h00'Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
19/03/2019
8h00'Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm Nghị quyết 28 về tiếp tục xây dựng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tỉnh hình mới. Đ/c Bí thưĐ/c CVPBộ CHQS tỉnh
Thứ 4
20/03/2019
8h00'Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng các tỉnh đồng bằng sông Hồng. TTTUĐ/c Mạnh-Phó CVPKS Mường Thanh
Thứ 5
21/03/2019
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020; về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới quy mô 150ha thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUHĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 6
22/03/2019
7h30'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
9h00'Lễ khai trương Chi nhánh Ngân hành Wooribank (Hàn Quốc).Phủ Lý
13h00'Đoàn công tác của tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm với tỉnh Hoà Bình (ngày 22 - 23/3/2019) TTTUĐ/c CVPHoà Bình
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.