LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 14/ 53 : Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo TTTU về công tác cán bộ. - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thiệm - Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Hội nghị giao ban trực tuyến quý I của Ban Tổ chức Trung ương. Đ/c Bí thư Phòng họp BTCTU
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Cả ngày - Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Buổi sáng từ 8h00'; buổi chiều từ 14h00'). TTTU P.321 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Thành uỷ Phủ Lý về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đ/c Bí thư P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện uỷ Bình Lục về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đ/c Bí thư P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG . .
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Thị uỷ Duy Tiên về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đ/c Bí thư P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện uỷ Thanh Liêm về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đ/c Bí thư P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
30/03/2020
8h00'- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo TTTU về công tác cán bộ. - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thiệm - Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Hội nghị giao ban trực tuyến quý I của Ban Tổ chức Trung ương.Đ/c Bí thưPhòng họp BTCTU
Thứ 3
31/03/2020
Cả ngàyHội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (Buổi sáng từ 8h00'; buổi chiều từ 14h00').TTTUP.321 UBND tỉnh
Thứ 4
01/04/2020
8h00'Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Thành uỷ Phủ Lý về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.Đ/c Bí thưP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện uỷ Bình Lục về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.Đ/c Bí thưP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
02/04/2020
NGHỈ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG..
Thứ 6
03/04/2020
8h00'Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Thị uỷ Duy Tiên về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.Đ/c Bí thưP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Huyện uỷ Thanh Liêm về nhân sự Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.Đ/c Bí thưP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.