LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 34/ 53 : Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo quy hoạch cán bộ diện BTVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác cán bộ. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án Sân Golf Ba Sao và kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bảng. Đ/c Chủ tịch Kim Bảng
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
07h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các trạm xử lý nước thải đô thị, nước thải trong các Khu, Cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn thành phố Phủ Lý. TTTU LĐVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022. Đ/c Phó Bí thư TTTU Hà Nội
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
- Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 (cả ngày). Đ/c Chủ tịch Hà Nội
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư vào tỉnh, việc thực hiện các cam kết của tỉnh với nhà đầu tư năm 2016, 2017. TTTU LĐVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
9h30' - Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2017) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì. TTTU LĐVP Trụ sở HĐND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
14/08/2017
8h00'Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo quy hoạch cán bộ diện BTVTU quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác cán bộ.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ dự án Sân Golf Ba Sao và kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bảng.Đ/c Chủ tịchKim Bảng
Thứ 3
15/08/2017
07h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành các trạm xử lý nước thải đô thị, nước thải trong các Khu, Cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh và trên địa bàn thành phố Phủ Lý.TTTULĐVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
16/08/2017
Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.Đ/c Phó Bí thư TTTUHà Nội
Thứ 5
17/08/2017
Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách năm 2018 (cả ngày).Đ/c Chủ tịchHà Nội
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
18/08/2017
7h30'Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư vào tỉnh, việc thực hiện các cam kết của tỉnh với nhà đầu tư năm 2016, 2017.TTTULĐVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
13h30'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 7
19/08/2017
9h30'Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2017) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì.TTTULĐVPTrụ sở HĐND tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.