LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 4/ 53 : Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 27/01/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Chủ tịch Trụ sở tiếp dân tỉnh
13h30' - Hội nghị Tỉnh uỷ tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. TTTU LĐVP HT UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2018. Đ/c Bí thư Hà Nội
8h00' - Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. TTTU Đ/c CVP HT UBND tỉnh
8h00' - Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 Đ/c Phó Bí thư TTTU Hà Nội
13h30' - Tiếp đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản. Đ/c Bí thư Đ/c CVP P.101 Tỉnh uỷ
14h00' - Hội nghị giao ban trực tuyến văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ năm 2019. . LĐVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Giao ban lãnh đạo HĐND tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban lãnh đạo UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Giao ban TTTU. TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
9h00' - Gặp mặt cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. TTTU LĐVP Nhà VH tỉnh
13h30' - Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019. Đ/c Bí thư Đ/c CVP Thanh Liêm
13h30' - Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Mạnh-Phó CVP Duy Tiên
13h30' - Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019. Đ/c Chủ tịch Kim Bảng
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
21/01/2019
7h30'UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày).Đ/c Chủ tịchTrụ sở tiếp dân tỉnh
13h30'Hội nghị Tỉnh uỷ tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.TTTULĐVPHT UBND tỉnh
Thứ 3
22/01/2019
8h00'Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2018. Đ/c Bí thưHà Nội
8h00'Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
23/01/2019
8h00'Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019. TTTUĐ/c CVPHT UBND tỉnh
8h00'Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 Đ/c Phó Bí thư TTTUHà Nội
13h30'Tiếp đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản.Đ/c Bí thưĐ/c CVPP.101 Tỉnh uỷ
14h00'Hội nghị giao ban trực tuyến văn phòng các tỉnh uỷ, thành uỷ năm 2019. .LĐVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 5
24/01/2019
8h00'Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ban chỉ đạo Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Giao ban lãnh đạo HĐND tỉnh.Đ/c Phó Bí thư TTTUHĐND tỉnh
14h00'Giao ban lãnh đạo UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 6
25/01/2019
7h30'Giao ban TTTU.TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
9h00'Gặp mặt cán bộ diện BTV Tỉnh uỷ quản lý nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh. TTTULĐVPNhà VH tỉnh
13h30'Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019.Đ/c Bí thưĐ/c CVPThanh Liêm
13h30'Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Mạnh-Phó CVPDuy Tiên
13h30'Lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà nhân dịp tết Kỷ Hợi 2019.Đ/c Chủ tịchKim Bảng
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.