LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 12/ 53 : Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - HN tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đ/c Chủ tịch HT CA tỉnh
14h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
9h00' - Lễ Khánh thành trang trại bò sữa của Công ty Vinamilk tại Thanh Hóa. Đ/c Bí thư,Đ/c Chủ tịch Thanh Hóa
14h00 - Hội nghị thảo luận về Đề án trình HN Trung ương 7. Đ/c Bí thư Hà Nội
14h00' - Họp khối thi đua các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c CVP P.207 Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về dự thảo Kế hoạch, Đề cương báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. TTTU Đ/c CVP Tỉnh đoàn
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
8h00' - Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2017. LĐ UBND Hà Nội
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh LĐ UBND Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - HN UBND tỉnh thảo luận dự thảo Đề án sắp xếp tinh giảm đầu mối các cơ quan tham mưu giúp việc các cơ quan khối chính quyền; Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. LĐ UBND UBND tỉnh
13h30' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
19/03/2018
8h00'HN tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.Đ/c Chủ tịchHT CA tỉnh
14h00'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 3
20/03/2018
9h00'Lễ Khánh thành trang trại bò sữa của Công ty Vinamilk tại Thanh Hóa.Đ/c Bí thư,Đ/c Chủ tịchThanh Hóa
14h00Hội nghị thảo luận về Đề án trình HN Trung ương 7. Đ/c Bí thưHà Nội
14h00'Họp khối thi đua các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c CVPP.207 Tỉnh ủy
Thứ 4
21/03/2018
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận về dự thảo Kế hoạch, Đề cương báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIX và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BTV Tỉnh đoàn về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. TTTUĐ/c CVPTỉnh đoàn
Thứ 5
22/03/2018
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy báo cáo việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
8h00'Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh PCI năm 2017. LĐ UBNDHà Nội
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhLĐ UBNDTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
23/03/2018
8h00'HN UBND tỉnh thảo luận dự thảo Đề án sắp xếp tinh giảm đầu mối các cơ quan tham mưu giúp việc các cơ quan khối chính quyền; Đề án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.LĐ UBNDUBND tỉnh
13h30'Giao ban Thường trực Tỉnh ủyTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.