LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 51/ 53 : Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h15' - Gặp mặt đoàn Đại biểu Hội CCB tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Trụ sở Hội CCB tỉnh
8h00' - Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 Đ/c Bí thư Hà Nội
8h00' - Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Trung ương về kiểm tra công tác Mặt trận năm 2017 tại tỉnh. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Ủy ban MTTQ tỉnh
14h00' - Phiên họp Đảng ủy quân sự tỉnh cuối năm. Đ/c Bí thư Bộ CHQS tỉnh
14h00' - Hội nghị tổng kết khối thi đua các Ban xây dựng Đảng. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Họp Khối thi đua Nội chính Đ/c Chủ tịch Tòa án ND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2017 Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP KS Mường Thanh
13h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo các nội dung: những vấn đề khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện Kết luận số 47-KL/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (liên quan đến việc xử lý các vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566 của UBND tỉnh); tình hình thực hiện và các nội dung liên quan đến Kết luận số 70-KL/TU, ngày 06/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Dự án Bệnh viện Nhi và Trung tâm y tế chất lượng cao kết hợp nhà ở chuyên gia tại Khu trung tâm y tế chất lượng cao; về việc bàn giao Trường CĐSP Hà Nam cho trường ĐHSP Hà Nội. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị. TTTU Đ/c CVP Hội trường UBND tỉnh
7h30' - Khai mạc kỳ họp HĐND thành phố Phủ Lý . .
13h30' - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2017. . ĐUK DN tỉnh
14h00' - Đoàn Thanh tra Báo cáo kết quả chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đường thủy đối với các cơ sở sản xuất vôi và hoạt động cầu cảng tại khu vực thôn La Mát thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và thôn Lam Sơn 2, phường Châu Sơn; Đoàn thanh tra liên ngành báo cáo kết quả Thanh tra dự án của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hà Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn I. Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Khai mạc Kỳ họp HĐND huyện Lý Nhân . .
7h30' - Khai mạc Kỳ họp HĐND huyện Bình Lục . .
13h30' - Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính báo cáo về vụ tranh chấp thương mại tại Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h30' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
15h30' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Gặp mặt đại biểu cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. TTTU Nhà VH Trung tâm tỉnh
13h30' - Giao ban Thường trực Tỉnh ủy. TTTU Đ/c CVP P.207 Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
11/12/2017
7h15'Gặp mặt đoàn Đại biểu Hội CCB tỉnh đi dự Đại hội toàn quốcĐ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPTrụ sở Hội CCB tỉnh
8h00'Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022Đ/c Bí thưHà Nội
8h00'Hội nghị làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Trung ương về kiểm tra công tác Mặt trận năm 2017 tại tỉnh.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPỦy ban MTTQ tỉnh
14h00'Phiên họp Đảng ủy quân sự tỉnh cuối năm. Đ/c Bí thưBộ CHQS tỉnh
14h00'Hội nghị tổng kết khối thi đua các Ban xây dựng Đảng.Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Họp Khối thi đua Nội chính Đ/c Chủ tịchTòa án ND tỉnh
Thứ 3
12/12/2017
7h30'Hội nghị tổng kết công tác thi đua của Mặt trận Tổ quốc cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2017 Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPKS Mường Thanh
13h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe BCSĐ UBND tỉnh báo cáo các nội dung: những vấn đề khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp thực hiện Kết luận số 47-KL/TU, ngày 19/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (liên quan đến việc xử lý các vi phạm trong thực hiện Kế hoạch 566 của UBND tỉnh); tình hình thực hiện và các nội dung liên quan đến Kết luận số 70-KL/TU, ngày 06/9/2017 của BTV Tỉnh ủy về Dự án Bệnh viện Nhi và Trung tâm y tế chất lượng cao kết hợp nhà ở chuyên gia tại Khu trung tâm y tế chất lượng cao; về việc bàn giao Trường CĐSP Hà Nam cho trường ĐHSP Hà Nội. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
13/12/2017
8h00'Hội nghị UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho các đơn vị. TTTUĐ/c CVPHội trường UBND tỉnh
7h30'Khai mạc kỳ họp HĐND thành phố Phủ Lý ..
13h30'Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2017. .ĐUK DN tỉnh
14h00'Đoàn Thanh tra Báo cáo kết quả chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông đường thủy đối với các cơ sở sản xuất vôi và hoạt động cầu cảng tại khu vực thôn La Mát thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và thôn Lam Sơn 2, phường Châu Sơn; Đoàn thanh tra liên ngành báo cáo kết quả Thanh tra dự án của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Hà Hà Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn I.Đ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 5
14/12/2017
7h30'Khai mạc Kỳ họp HĐND huyện Lý Nhân..
7h30'Khai mạc Kỳ họp HĐND huyện Bình Lục..
13h30'Thường trực Tỉnh ủy nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính báo cáo về vụ tranh chấp thương mại tại Khu nhà ở phục vụ KCN Đồng Văn. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
15h30'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
15h30'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
15/12/2017
8h00'Gặp mặt đại biểu cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh. TTTUNhà VH Trung tâm tỉnh
13h30'Giao ban Thường trực Tỉnh ủy.TTTUĐ/c CVPP.207 Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.