LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 38/ 53 : Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ bảy, năm 2019. TTTU KS Mường Thanh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h45' - Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đối thoại với cán bộ và nhân dân xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Đ/c Bí thư Xã Chính Lý, Lý Nhân
14h00' - Gặp mặt đoàn Đại biểu tỉnh dự Đại hội MTTQ Việt Nam Đ/c Phó Bí thư TTTU Uỷ ban MTTQ tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XX, phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội XX; cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. TTTU P.401 Tỉnh uỷ
14h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư TTTU Sở KHĐT
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đ/c Bí thư Hà Nội
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). Đ/c Chủ tịch .
7h30' - Khai mạc Đại hội Hội LHTN tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Đ/c Phó Bí thư TTTU Trung tâm hoạt động thanh niên tỉnh
13h30' - Thường trực Tỉnh uỷ nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư phân khu đô thị thuộc các xã Duy Hải, Duy Minh, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên và các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng; việc đề xuất thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về công tác cán bộ TTTU P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
16h00' - Giao ban TTTU. TTTU Đ/c CVP,CV Phòng TH P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
16/09/2019
8h00'Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ bảy, năm 2019. TTTUKS Mường Thanh
Thứ 3
17/09/2019
7h45'Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đối thoại với cán bộ và nhân dân xã Chính Lý, huyện Lý Nhân. Đ/c Bí thưXã Chính Lý, Lý Nhân
14h00'Gặp mặt đoàn Đại biểu tỉnh dự Đại hội MTTQ Việt Nam Đ/c Phó Bí thư TTTUUỷ ban MTTQ tỉnh
Thứ 4
18/09/2019
7h30'Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận về dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XX, phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội XX; cho ý kiến về các nội dung trình kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh. TTTUP.401 Tỉnh uỷ
14h00'Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tưTTTUSở KHĐT
Thứ 5
19/09/2019
8h00'Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đ/c Bí thưHà Nội
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchUBND tỉnh
Thứ 6
20/09/2019
7h30'UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày).Đ/c Chủ tịch.
7h30'Khai mạc Đại hội Hội LHTN tỉnh Hà Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024Đ/c Phó Bí thư TTTUTrung tâm hoạt động thanh niên tỉnh
13h30'Thường trực Tỉnh uỷ nghe BCS đảng UBND tỉnh báo cáo Quy hoạch xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư phân khu đô thị thuộc các xã Duy Hải, Duy Minh, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên và các xã Lê Hồ, Đại Cương, Nguyễn Úy, huyện Kim Bảng; việc đề xuất thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm; nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo về công tác cán bộ TTTUP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
16h00'Giao ban TTTU.TTTUĐ/c CVP,CV Phòng THP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.