LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH UỶ

Tuần thứ 8/ 53 : Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020
◄ Tuần trước | Tuần hiện tại | Tuần tới ►
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Giao ban Thường trực Tỉnh uỷ TTTU Đ/c CVP P.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00' - Họp Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2020. Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Duy Tiên về tình hình chuẩn bị Đại hội và công tác cán bộ. Đ/c Bí thư Duy Tiên
14h00' - Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020. Đ/c Phó Bí thư TTTU Đ/c Thắng-Phó CVP Trụ sở HĐND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
7h30' - Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ. TTTU Đ/c CVP P.207,
8h30' - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) và Dự thảo các Báo cáo chuyên đề; Thông qua Đề cương Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. TTTU Đ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVP P.401 Trụ sở Tỉnh ủy
8h00' - UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày). LĐ UBND .
14h00' - Giao ban HĐND tỉnh Đ/c Phó Bí thư TTTU Trụ sở HĐND tỉnh
14h00' - Giao ban UBND tỉnh Đ/c Chủ tịch Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
8h00' - Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2019. TTTU LĐVP Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung TTTU chỉ đạo LĐVP/CV giúp việc Địa điểm
Thứ 2
17/02/2020
8h00'Giao ban Thường trực Tỉnh uỷTTTUĐ/c CVPP.207, Trụ sở Tỉnh ủy
14h00'Họp Hội đồng thi tuyển công chức hành chính năm 2020.Đ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 3
18/02/2020
8h00'Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Duy Tiên về tình hình chuẩn bị Đại hội và công tác cán bộ. Đ/c Bí thưDuy Tiên
14h00'Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 02/2020. Đ/c Phó Bí thư TTTUĐ/c Thắng-Phó CVPTrụ sở HĐND tỉnh
Thứ 5
20/02/2020
7h30'Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cán bộ.TTTUĐ/c CVPP.207,
8h30'Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị (lần 1) và Dự thảo các Báo cáo chuyên đề; Thông qua Đề cương Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020. TTTUĐ/c CVP,Đ/c Thắng-Phó CVPP.401 Trụ sở Tỉnh ủy
8h00'UBND tỉnh tiếp dân (cả ngày).LĐ UBND.
14h00'Giao ban HĐND tỉnhĐ/c Phó Bí thư TTTUTrụ sở HĐND tỉnh
14h00'Giao ban UBND tỉnhĐ/c Chủ tịchTrụ sở UBND tỉnh
Thứ 6
21/02/2020
8h00'Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng tỉnh năm 2019. TTTULĐVPTrụ sở UBND tỉnh
  Chọn năm   Chọn tháng
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.