Thứ 3 Ngày 22/01/2019

Tỉnh ủy triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Chiều 21/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

      Chiều 21/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (XDĐ) năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

      Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

      Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác XDĐ năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Báo cáo nêu rõ: Năm 2018, cấp uỷ, tổ chức đảng (TCĐ) các cấp trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết (NQ) của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

      Tập trung chỉ đạo sơ kết, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các NQ chuyên đề của Tỉnh ủy, đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đảm bảo hiệu quả, sát thực tiễn; xác định lộ trình, xây dựng và triển khai các đề án thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện NQ Trung ương 6,7 (khóa XII) về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ đạt kết quả bước đầu. 

      Công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng tiếp tục được đặc biệt coi trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền sâu sát, kịp thời, toàn diện trên các lĩnh vực. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới. Những kết quả đạt được trong công tác XDĐ đã tạo tiền đề giúp tỉnh hoàn thành và hoàn thành vượt mức 28/28 chỉ tiêu KT-XH đề ra, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng cao như: Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 36.030 tỷ đồng (tăng 11,5% so với năm 2017). Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,2 triệu đồng; thu cân đối ngân sách đạt 7.880 tỷ đồng (tăng 26% so với năm 2017)…Văn hóa- xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

      Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 được Tỉnh ủy xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được đề ra sau kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. 

      Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ Trung ương 4, khóa XII, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Quán triệt, thực hiện kịp thời các NQ Trung ương khóa XII, trọng tâm là NQ Trung ương 6,7. Mặt khác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với thực hiện Đề án đổi mới định hướng đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững …

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kết quả
công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

      Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận tập trung làm rõ kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân, tồn tại hạn chế, đề xuất kiến nghị bổ sung những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác XDĐ và phát triển KT-XH năm 2019. 

       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác XDĐ năm qua. Đồng thời, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong năm 2019: cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, NQ của Đảng và cấp ủy cấp trên về công tác XDĐ; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện các NQ, cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương. 

      Chú trọng thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các NQ hội nghị Trung ương khóa XII. Cùng đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019, Chị thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQ Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, phải phát huy vai trò nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, cơ quan đơn vị trong rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ. 

      Song song với đó, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác KTGS, chú trọng thực hiện các kết luận sau KTGS, tập trung KTGS những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội ... 

      Về phát triển kinh tế: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp ngành; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai, môi trường. Mỗi huyện, thành phố phải xây dựng một xã NTM kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả phát triển đô thị, hoàn thành các điều kiện phát triển thị xã Duy Tiên; tăng cường quản lý; khai thác hiệu quả các nguồn thu, hướng tới mục tiêu tự cân đối thu chi. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Cùng đó, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác y tế, giáo dục, đảm bảo quốc phòng- an ninh, an sinh xã hội... Trước mắt, các cấp ngành tập trung tốt các điều kiện để nhân dân vui Tết, đón Xuân đảm bảo an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Nguồn Báo Hà Nam

Các tin khác